Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Zwijg, wees stil!

De Christian Science Heraut - 5 Juni 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de mei 2015 editie van The Christian Science Journal.


Christus’ gebod is
“Zwijg, wees stil!”Markus 4:39
Gericht tot de stugge,
menselijke wil.

Sluit de deur
Voor roddelpraat
Vrees niet meer
En zorg vergaat

Wanneer de onrust
Is vergaan
Blijft diepe kalmte
En rust bestaan.

Het denken nu
Onder Gods bestuur,
Onthult de mens
Als heel en puur.

- Carol Dismore

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.