Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Gebed lost aankoopprobleem op

De Christian Science Heraut - 18 september 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 17 augustus 2015 editie van de Christian Science Sentinel.


Onlangs kocht ik een vrachtwagen die het onderweg naar mijn huis al begaf. De persoon die hem mij had verkocht is een verzamelaar van auto’s en heeft de naam dat hij goedlopende trucks verkoopt, zodat ik er zeker van was dat hij deze truck had gecontroleerd voor hij hem aan mijn vrouw en mij verkocht. Ik was hevig teleurgesteld, maar dankbaar dat een vriendelijke man me hielp de driekwart-ton vrachtwagen naar een veilige parkeerplaats te duwen, vanwaar hij naar een garage-monteur kon worden gesleept.

Voordat ik die avond naar bed ging bad ik met de waarheden die ik aantrof in de Christian Science bijbelles van die week. Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, schrijft in een gedicht “verlies is baat.” De volledige zin luidt: “Wacht, heb meer lief bij haat, en vrees geen leed, / Want onze God is goed, verlies is baat” (“The Mother’s Evening Prayer” gezang 207, Gezangboek van Christian Science).

Welk verlies ik ook bij deze aankoop dacht te lijden, ik zag dit als een gelegenheid om een duidelijker geestelijk perspectief te krijgen over de behoeften waarin de truck moest voorzien. Ik had hem gekocht met het oog op vervoersmogelijkheid bij een paar projecten die ik moest uitvoeren, en ik wist dat ik kon vertrouwen op God, de Gever van al het goede, om in die behoefte te voorzien. Gods voorziening voor mij kan nooit echt verloren gaan, dus ik kon volhouden in gebed dat geschikt transport verzekerd was, ook al stond mijn truck in de garage voor reparaties.

Ik viel vlug in slaap en stond de volgende morgen verfrist op. De monteur belde me vroeger dan ik had verwacht met het goede nieuws dat de truck was gerepareerd en klaarstond om opgehaald te worden. Ik was opgetogen, haalde de truck meteen op, maar ontdekte al gauw dat er nog andere dingen aan schortten, ondermeer ging het ‘controleer de motor’ lichtje aan. Nadat de monteur nog verscheidene andere keren mankementen had gefikst en ook nog eens een meer gespecialiseerd geval, begon ik me af te vragen of de truck, in plaats van de verwachte zegening, niet gewoon een miskoop was. Ik gaf de monteur duidelijk blijk van mijn waardering en dankbaarheid voor zijn goede werk, terwijl ik doorging met bidden voor een harmonische oplossing van deze aankoop.

Inmiddels waren de nieuwe nummerplaten klaar om bevestigd te worden. Toen ik onder de bumpers reikte irriteerde het me dat de vorige eigenaar de nummerplaten had vastgezet met slechts één schroef. Het kostte me heel wat moeite de nieuwe platen stevig vast te schroeven, en onder de truck vandaan te komen.

Toen ik opstond kroop er een wesp in mijn overhemd en stak me. De pijn was intens, maar weer was de eerste gedachte die in me opkwam, “verlies is baat.” Ik wist dat ik een klaar en helder geestelijk inzicht zou krijgen over Gods bestuur van Zijn gehele schepping, inclusief mijzelf, de wesp en de verkoper van de truck.

Eddy schrijft in haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “Al Gods schepselen bewegen zich in de harmonie van de Wetenschap en zijn onschadelijk, nuttig en onvernietigbaar” (blz. 514). En dat betekent iedereen en ieder ding in Zijn universum. Op de grond zag ik die arme wesp wegkruipen als een vermoeide soldaat. Ik begreep dat zijn steek geen persoonlijke aanval was, en dat hielp me te beseffen dat ik de man die mij de truck had verkocht, heimelijk wantrouwde. Hij was er niet op uit geweest mij te benadelen bij de verkoop van het voertuig. Zijn opzet was gewoon een handeltje te doen waar we allebei profijt van zouden hebben. In Gods koninkrijk, waar wij in werkelijkheid allemaal leven, kan de mens niet anders dan zegenen en gezegend worden. Dat is zijn natuur als de weerspiegeling van de goddelijke Liefde. Ik zag in dat dit voor al Gods schepselen gold.

De pijn van de steek hield onmiddellijk op, en ik dankte God voor een betere visie van Zijn volmaakte idee, de mens. Zoals we lezen in het eerste hoofdstuk van Genesis: “God schiep de mens naar Zijn beeld ... En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed” (vers 27 en 31).

Een paar dagen later belde de verkoper van de truck me zomaar op. Hij had gehoord van mijn pech en bood aan de truck terug te kopen en alle onkosten die ik had opgelopen te vergoeden, inbegrepen de kosten voor het terugslepen naar zijn bedrijf. En niet lang daarna waren mijn vrouw en ik in de gelegenheid een perfect voertuig te kopen, waar we tot op heden heel gelukkig mee zijn.

Ik ben erg blij dat ik de weg van gebed bleef volgen, en zo dankbaar om getuige te zijn van dit bewijs van Gods allesomvattende liefde, waarin niets te verliezen is, maar zich uitsluitend het goede ontvouwt.

Seaward Grant
Boston, Massachusetts, VS 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.