Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Welkom bij De Christian Science Heraut. De Heraut is een van de tien Heralds die sinds 2009 in een andere taal dan het Engels online worden gepubliceerd door The Christian Science Publishing Society. Gedurende de jaren 1930 tot 2009 zijn er talrijke driemaandelijkse gedrukte edities verschenen in deze tien talen.

Mary Baker Eddy vestigde The Christian Science Publishing Society in Boston, Massachusetts, als de uitgeverij van The First Church of Christ, Scientist, met de taak Christian Science te verspreiden en er wijdere bekendheid aan te geven. Zij schreef tevens het Christian Science leerboek: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Dit boek en de Bijbel vormen samen de Prediker van alle Christian Science kerken in de wereld.

Gebruik de zoek-mogelijkheid op deze site om meer artikelen die je interesseren te vinden in het archief. En kom vaak terug om verder te verkennen en de regelmatige updates te bekijken. 

download het omslag (PDF)
Deze afbeelding afdrukken en gebruiken als omslag voor de website artikelen en getuigenissen die u aan anderen doorgeeft.

Lees en deel meer artikelen en getuigenissen uit het archief van De Christian Science Heraut.

Komende Christian Science lezingen.

00_Upcoming Christian Science Lectures

Lezingen gehouden door leden van de Raad van Sprekers zijn een goede manier om meer over Christian Science te leren. Vind informatie over lezingen bij u in de omgeving.

ChristianScience.com

Bezoek Christian Science.com om hulpbronnen voor leden en kerknieuws te verkennen.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.