Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Welkom bij De Christian Science Heraut. De Heraut is een van de tien Heralds die sinds 2009 in een andere taal dan het Engels online worden gepubliceerd door The Christian Science Publishing Society. Gedurende de jaren 1930 tot 2009 zijn er talrijke driemaandelijkse gedrukte edities verschenen in deze tien talen.

Mary Baker Eddy vestigde The Christian Science Publishing Society in Boston, Massachusetts, als de uitgeverij van The First Church of Christ, Scientist, met de taak Christian Science te verspreiden en er wijdere bekendheid aan te geven. Zij schreef tevens het Christian Science leerboek: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Dit boek en de Bijbel vormen samen de Prediker van alle Christian Science kerken in de wereld.

Gebruik de zoek-mogelijkheid op deze site om meer artikelen die je interesseren te vinden in het archief. En kom vaak terug om verder te verkennen en de regelmatige updates te bekijken. 

download het omslag (PDF)
Deze afbeelding afdrukken en gebruiken als omslag voor de website artikelen en getuigenissen die u aan anderen doorgeeft.

Lees en deel meer artikelen en getuigenissen uit het archief van De Christian Science Heraut.

cs-directory-logo-white

Ontdek Christian Science hulpbronnen om je te helpen bij je geestelijke ontdekkingsreis.

zoeken

PDF downloaden

ChristianScience.com

Bezoek Christian Science.com om hulpbronnen voor leden en kerknieuws te verkennen.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.