Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

About the Herald

What is The Herald of Christian Science?

Der Herold der Christlichen Wissenschaft was founded by Mary Baker Eddy in 1903 to “... proclaim the universal activity and availability of Truth” (My. 353:13-15). Der Herold was joined by Le Héraut (French) in 1918, El Heraldo (Spanish) in 1946, and O Arauto (Portuguese) in 1947.

Today, the Herald publishes articles and testimonies of Christian Science healing in 14 languages.

What is The Herald of Christian Science?


A family of magazines

The Herald is one of three Christian Science magazines founded by Mary Baker Eddy, each with a unique mission. Its sister publications are The Christian Science Journal and Christian Science Sentinel, published in English.

Each magazine is filled with articles written by its readers, as well as testimonies of spiritual healing experienced by Christian Scientists around the world.

A family of magazines


Join in this global mission today!

Get started  Take a tour

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.