Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Genezing door het bestuderen van de bijbelles

De Christian Science Heraut - 27 juli 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 1 juni 2015 editie van de Christian Science Sentinel.


Een paar jaar geleden had ik een genezing door het bestuderen van de wekelijkse Christian Science bijbelles, getiteld “De stof”, en te bidden met de geestelijke ideeën die mij daarin werden aangereikt. Het leek erop dat ik me teveel had ingespannen bij fysieke activiteiten en als gevolg daarvan iets had verrekt onder in mijn rug. Het was moeilijk me normaal te bewegen zonder enorm veel pijn te hebben. Ik las het artikel “Leer de mythe van de stof te weigeren” (Nancy Fischer, 10 september 2012 Sentinel), dat een overzicht gaf van de bijbelles van die week. Ik moet toegeven dat ik moeite had met de uitleg van de schrijfster dat de stof net zozeer een mythe is als de mythes waarin de vroege Grieken en Romeinen onvoorwaardelijk geloofden. Dat de stof zou thuishoren in de categorie mythen leek me nogal een grote sprong. Het was mij wel duidelijk dat er enig biddend werk voor nodig was om deze stelling beter te begrijpen.

Natuurlijk verlangde ik naar een vlugge genezing. Ik nam in dit geval geen contact op met een Christian Science practitioner voor een behandeling door gebed, want ik had van eerdere ervaringen geleerd dat de bijbelles vaak precies de genezende waarheid bevat die ik nodig heb. Hierdoor had ik leren begrijpen dat de bijbelles werkelijk het dagelijks brood is dat voorziet in alles wat we nodig hebben.

Dus richtte ik mijn aandacht op de bijbelles, en inderdaad, ik vond een passage die me erg hielp: Christus Jezus’ genezing van een vrouw die “was samengebogen, en kon zich in het geheel niet oprichten” (zie Lukas 13:11-17). De altijd aanwezige Christus, die door Jezus vertegenwoordigd en gedemonstreerd werd, genas haar, en omdat Christus “gisteren en heden dezelfde [is] en in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8), wist ik dat ook ik genezing kon verwachten.

Jezus beloofde zijn volgelingen: “U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32 HS). De vele genezende stellingen in de bijbelles leidden mij naar een hoger begrijpen en bevestigen van de waarheid.

Het overdenken en bekrachtigen van Mary Baker Eddy’s eenvoudige maar diepgaande uitspraak: “Gemoed, niet de stof, is veroorzaking” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 208), hielp mij het geloof los te laten dat er oorzaak en gevolg in de stof bestaat en in te zien dat God, Gemoed, de enige oorzaak is. Ik begreep dat door het valse geloof te accepteren dat een kind van God pijn kan hebben, ik de suggestie van de slang accepteerde dat oorzaak en gevolg in de stof bestaan, dat een verrekte rug (gevolg) het resultaat was van het optillen van dingen die veel te zwaar waren (oorzaak).

Ik wist dat als ik kon begrijpen dat God, Geest, de ware substantie is, en niet de stof, dat dan het geloof aan pijn in de stof natuurlijkerwijze zou verdwijnen. Toen ik vat begon te krijgen op deze waarheid, verdween de pijn en kon ik me vrij en normaal bewegen. In slechts een paar dagen vond de genezing plaats.

Hiermee wil ik niet zeggen dat ik op dit punt in mijn ervaring de geestelijke feiten volledig begrijp dat de stof niet bestaat en dat alle werkelijkheid in en van Geest is, maar ik ving een glimp op van wat de apostel Paulus bedoelde toen hij zei: “De wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods” (Romeinen 8:2). Als mijn vertrouwen in Gods goedheid groeit naar de volmaakte dag van begrijpen, “alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben” (1 Korinthe 13:12) – als Gods geliefde, geestelijk kind.

Ik ben dankbaar voor deze snelle en blijvende genezing en voor het delen van mijn dankbaarheid tijdens de getuigenisbijeenkomst van die week in mijn plaatselijke Christian Science Kerk.

SCOTT REGAN
Andover, Massachusetts, VS.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.