Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Get started

Get started

The Herald of Christian Science

"... to proclaim the universal activity and availability of Truth…"

Learn about the benefits of subscribing to the Herald.

 

Take a tour

Subscribe for monthly issues along with unlimited access to Herald-Online.

Subscribe

Already subscribe to print? Access Herald-Online at no additional cost.

 

Activate

Get access to all three magazines — The Christian Science JournalSentinel, and Herald — with a subscription to JSH-Online.

Learn more

Get started

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.