Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Laten we goede wachters zijn!

De Christian Science Heraut - 27 juli 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 8 juni 2015 editie van de Christian Science Sentinel.


Weet jij hoe een kasteel er uitziet? Sommige kastelen werden gebouwd met slotgrachten eromheen, en ophaalbruggen. Veel andere hadden een grote deur met zware sloten en grendels.

Als jij iemand was die niet thuishoorde in het kasteel, zou de bewaker van de deur jou dan binnenlaten? Ik denk het niet! Als je naar binnen wilde en van plan was iets verkeerds te doen, zou je kunnen proberen die bewaker met een leugentje te bedriegen om je binnen te laten. De persoon bij de deur moest dus altijd oplettend zijn.

In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift schrijft Mary Baker Eddy: “Sta als een wachter aan de deur der gedachte”.(blz 392). Een definitie van een wachter is iemand die op wacht staat en een ingang bewaakt, zoals de persoon die het kasteel bewaakt. Op wacht staan, kan ook betekenen dat we de “deur” van onze gedachte bewaken. Hoe doe je dat?

Je doet dat door alleen maar de goede en ware gedachten binnen te laten die van God komen. Zoals: “God is goed.” En je wilt graag goed zijn omdat Hij je maakte naar Zijn gelijkenis. Ook kun je denken dat God bij je is en je beschermt als je wat nieuws leert, bijvoorbeeld zwemmen.

We moeten oplettende wachters zijn om de gedachten die niet van God komen de toegang te weigeren. Soms gebeurt het dat er een bedriegelijke gedachte in je opkomt die zich voordoet als je eigen denken, en die probeert stiekem door de deur naar binnen te sluipen. De bedrieger gebruikt daarvoor het woordje ik, zoals: “ik ben bang.” “Ik ben verdrietig en niemand geeft om mij.” Of, “ik ben ziek en heb geen zin om te bidden.” Maar deze bedenksels zijn niet jouw gedachten. Ze komen niet van God en zij kunnen niet zonder jouw toestemming binnenkomen en maken dat jij je niet lekker voelt.

Je bent een goede “wachter aan de deur” als je weet dat je Gods geestelijke gelijkenis bent, en het je gelukkig maakt om van anderen te houden en voor ze te zorgen. Je beschermt je gedachten en laat je niet misleiden door leugens. Je weet dat God geen ziekte geeft, omdat God goed is. Je vindt het fijn iedere dag te bidden om Gods liefde te voelen en uit te drukken.

Je kunt ieder moment een goede wachter zijn door stil en rustig te worden en waakzaam te zijn voor de gedachten die tot je komen. Zijn je gedachten goed en komen ze van God? Je kunt hier en nu beslissen alleen maar Gods goede gedachten binnen te laten en ernaar te luisteren.

En als je dit steeds meer doet, zul je je sterk voelen endichtbij Gods liefde – gezond, vrij en beschermd. Berichten van God, je Vader-Moeder Liefde, zijn altijd welkom aan de deur van jouw denken. Niemand en niets kan de deur sluiten voor deze berichten.

STA ALS EEN WACHTER AAN DE DEUR DER GEDACHTE.

Mary Baker Eddy, Science and Health with Key to the Scriptures, blz. 392

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.