Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

LEEFTIJDLOOS LEVEN

De Christian Science Heraut - 31 augustus 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 28 februari 2005 editie van de Christian Science Sentinel.


Ik geloof dat Arthur Ward, mijn biologische grootvader 90 was, toen hij op een zaterdagmiddag bij ons in de woonkamer zat en blij interesse toonde in hetgeen mijn peuterdochter en babyzoon aan het doen waren. Hij nam deel aan een wedstrijd kaartspelen. Hij leverde stellig commentaar op alle spelsituaties tijdens een voetbalwedstrijd, die wij samen op de televisie keken en hij hield ons op de hoogte van een honkbalwedstrijd, die hij via de koptelefoon op zijn transistorradio volgde. En dat allemaal tegelijk met opgewekte blijdschap en gevatte scherpzinnigheid.

Helaas bezocht mijn grootvader ons niet vaak, want wij woonden in Minnesota en hij in Los Angeles. Ofschoon hij officieel met pensioen was na een bloeiende carrière als muzikant, componist en muziekbibliothecaris bij het populaire Lux Radio Theater, was hij nog lang niet met pensioen in zijn actieve dagelijks leven.

Zoals je ziet, heeft mijn grootvader diepe indruk op mij gemaakt. Zijn passie voor het leven, leverde volgens mij een belangrijke bijdrage aan zijn gezondheid en levensduur. Als ik erover nadenk hoe om te gaan met ouder worden, denk ik als vanzelf aan hem. Daarbij denk ik nog het meest na over de geestelijke impuls achter mijn eigen passie voor het leven. Die voelt voor mij als een soort leeftijdloos leven. Ik zal dit uitleggen.

Ik ben tot het inzicht gekomen, dat geestelijke eigenschappen en ideeën veel meer van doen hebben met wie ik feitelijk ben dan al het andere dat mijn identiteit lijkt uit te maken. Deze eigenschappen en ideeën identificeren mij en iedere man, vrouw en kind, zoals in de Bijbel staat, als mens – het beeld en de gelijkenis van God. Voor mij raakt de volgende aanhaling uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift precies de kern van de zaak: “De mens is meer (nadruk toegevoegd) dan een stoffelijke vorm, waarin een gemoed woont, dat aan zijn omgeving ontkomen moet om onsterfelijk te zijn. De mens weerspiegelt de oneindigheid en deze weerspiegeling is de ware idee van God” (Mary Baker Eddy, blz. 258).

Ik hou ervan om dit leeftijdloos leven dagelijks te bestuderen en in praktijk te brengen, de geestelijke identiteit – dit meerdat ik ben als de gelijkenis van God. Lees verder waarom:

Ontdekking. Als het over geestelijke ideeën gaat, voel ik mij als een klein kind, dat elke dag iets nieuws ontdekt in een wereld vol met onuitputtelijke schatten en mogelijkheden. Er komt simpelweg geen einde aan het ontdekken van eigenschappen en ideeën, die God in Zijn eigen natuur en Zijn schepping tot uitdrukking brengt. Denk er maar eens over na en je zult zien wat ik bedoel: vrede, rechtvaardigheid, vriendelijkheid, compassie, vaardigheid, evenwicht – en ga zo maar door. En denk dan aan de oneindige mogelijkheden om een van deze eigenschappen in jouw gedachten, activiteiten en relaties tot uitdrukking te brengen. Voor mij is dat een boeiend vooruitzicht – en het houdt mij goed bezig.

Vandaag heb ik bijvoorbeeld geprobeerd mijn gedachten rustig en opmerkzaam te houden op de zachtheid van Gods liefde, en deze zachtheid tot uitdrukking te brengen in mijn contact met andere mensen. Deze focus gaf mij een liefdevol gevoel van zachtaardigheid en zorgzaamheid in mijn interacties met anderen gedurende een zeer drukke dag.

Ontwikkeling. De ontwikkeling van onze geestelijke identiteit is nooit klaar. Het kent geen hoogtepunt om daarna af te nemen. Met God vindt ontwikkeling in het eeuwige nu plaats. Nu is het, dat “God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich voor altijd ontwikkelt, zich steeds uitbreidt en van een onbegrensde grondslag uit, al hoger en hoger stijgt” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 258).

Langeren beter leven – vrij zijn van de mythes over leeftijd

Ik vergelijk de ontwikkeling van onze geestelijke identiteit graag met muziek. Alle elementen van muziek zijn altijd aanwezig. Er hoeft niets aan te worden toegevoegd. En het ontstaan van nieuwe en mooie muziekstukken gaat alsmaar door. Het raakt nooit uitgeput. Evenzo, brengt God de veelzijdige aspecten van ieders individuele geestelijke identiteit voortdurend tot nieuwe en mooie uitdrukkingen – om door ons te worden ontdekt, met plezier te worden beleefd en gebruikt. Mij hiervan bewust te zijn, helpt mij volledig in het heden te leven en dat doe ik liever dan onproductief in het verleden te blijven hangen of bang te zijn voor de toekomst. Elke dag – dag na dag – kan worden gezien als een groot avontuur in leeftijdloze ontwikkeling.

Autoriteit en genezing. Leeftijdloos leven heeft veel positieve kanten. Geestelijke eigenschappen en ideeën krijgen de volledige autoriteit van God; daarentegen hebben hun tegengestelden – haat, ongerechtigheid, onzuiverheid, jaloezie, angst, wraak en dergelijke – geen werkelijke autoriteit of macht, omdat ze geen macht over God en Zijn gelijkenis, Zijn geestelijke weerspiegeling, kunnen uitoefenen. Al hetgeen dat niet gelijk is aan God, de altijd tegenwoordige Liefde, verdwijnt in het licht van Waarheid, evenals duisternis verdwijnt in de tegenwoordigheid van licht.

Jezus heeft zich zo volledig toegewijd aan het tot uitdrukking brengen van het licht van zijn geestelijke eigenschappen, dat hij onkwetsbaar was voor de donkere aanvallen van haat aan zijn adres. Jezus overwon al deze aanvallen door de autoriteit van geestelijke Liefde, die hij zo getrouw tot uitdrukking bracht. Zoals hij eens zei, “want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij” (Johannes 14:30, HS).

Iedereen is in zijn geestelijke, oftewel ware identiteit, onkwetsbaar voor ouder worden, verval, aantasting, beperking of vernietiging van de fysieke gesteldheid. Geestelijke eigenschappen en ideeën kunnen niet worden aangetast of vergaan. Tijdens het bidden – als wij deze eigenschappen in onze gedachten vasthouden en ons best doen deze in ons karakter tot uitdrukking te brengen – zullen wij de kracht en autoriteit vinden om de verschijnselen van mentaal en lichamelijk ouder worden te laten verminderen en verdwijnen. Deze geestelijke activiteit draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid en levensduur van iedereen, die dit op zicht neemt. Ik heb situaties van voorkoming en genezing op dit vlak gezien en ervaren – zoals snel herstel en voorkoming van verkoudheden en griep, het verdwijnen van aangroei, het verbeteren van hoor- en zichtvermogen, herstelde bewegingsvrijheid om er maar een paar op te noemen.

De algemene opvatting zowel onder de gewone mensen als onder de medisch specialisten is, dat genezing bij oudere mensen niet zo gemakkelijk tot stand komt als bij jongere mensen. Maar dat is niet de wet van God. Dat is het gevolg van een verkeerde aanname, een vastgeroest geloof in iemands bewustzijn, dat identiteit in essentie fysiek is en niet geestelijk – en dat daarom iemand achteruit moet gaan tijdens het ouder worden. Er is veel werk nodig – de inspanning van geestelijke studie, gebed en vastberadenheid – om je te bevrijden van deze aanname en de preventieve en genezende kracht van geestelijk leven te demonstreren. Met behulp van de Wetenschap van Christus, uitgelegd in de Bijbel en in Wetenschap en Gezondheid, kan dit worden bereikt en het is de inspanning meer dan waard.

De volgende verzen uit het boek van Job houden voor mij een mooie belofte in: “Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf; Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd” (Job 33:23-25, HS). Ik zie deze ‘afgezant’ als Christus, het Woord van God, die mij (en iedereen) ervan verzekert, dat mijn identiteit als de gelijkenis van God, geestelijk is.

Het afgelopen jaar heb ik enkele maanden aanhoudend geluisterd naar deze stem, waardoor ik in staat was mentaal de verschijnselen van spierslijtage in een van mijn armen te ontmantelen en verwijderen. Toen ik op een dag mijn kleindochter Lily wilde optillen, had mijn arm gewoonweg de kracht niet en was zeer pijnlijk. Dit was een zeurende en groeiende pijn en zeer onaangenaam om het maar zachtjes uit te drukken. Ik weigerde mij in deze neerwaartse gedachtespiraal te laten meenemen en te denken dat dit waar was – met andere woorden, dat God dit toestond. In plaats daarvan ben ik onafgebroken blijven bidden, genietend van de Christusboodschap dat ik geestelijk en volmaakt ben.

Telkens als mijn arm pijn deed, of als ik niet in staat was iets op te tillen, heb ik mentaal voet bij stuk gehouden, dat ik onkwetsbaar ben voor pijn en zwakte. Langzaamaan nam de pijn af en verdween op een gegeven moment. Ik kon weer alles optillen wat ik wilde optillen, zonder problemen, zelfs mijn kleindochter. Ik ben God dankbaar, niet alleen voor deze genezing, maar voor het feit dat iedereen het praktisch genezend effect kan ervaren van leeftijdloos leven – op elk moment in het leven.

Het is lastig om in een artikel specifiek uit te leggen, hoe je alle moeilijkheden met betrekking tot ouder worden kunt overwinnen door leeftijdloos te leven. Dat is ook niet nodig. Christus en Christian Science helpen iedereen hierbij. Iedereen kan hetgeen Jezus ons heeft geleerd, ook leren en uitoefenen. Geestelijk leven draagt in hoge mate bij aan een goede gezondheid, lange levensduur, en is van grote waarde – het voorbeeld en de invloed van de een zal anderen helpen.

Dit is slechts een deel van de geestelijke impuls achter de passie, die ik voel voor het leven. Ik ben pas begonnen – en er is nog zoveel om naar uit te kijken!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.