Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2015

Toen ik verscheidene jaren geleden les gaf in Engels op een middelbare school leerde ik een waardevolle levensles – we kunnen de problemen die zich voordoen niet negeren of vermijden, maar we moeten ze onder ogen zien en genezen. Ik had een leerling toegewezen gekregen die vanaf de eerste dag duidelijk liet merken dat hij me niet mocht en alles wat ik zei belachelijk vond.

Mijn dankbaarheid voor Christus Jezus, de Wegwijzer, en Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science is oneindig. Jezus’ genezingswerk en Eddy’s werk bij het ontdekken en funderen van Christian Science – met de genezing die haar tot onderzoek aanzette – gaan voort te bewijzen dat verlossing van alle disharmonie mogelijk is voor iedereen dankzij Gods wetten van gezondheid en harmonie.

Jaren geleden ontving ik een boze email van een kennis die woedend op mij was vanwege enkele acties die ik had ondernomen. Hij bekritiseerde mijn karakter, belasterde mijn verleden, viel mijn religie aan, en dreigde vreselijk wraak te nemen als ik mijn beslissing niet zou herroepen en zijn eisen niet zou inwilligen.

De ontdekking van goud kan zelfs niet tippen aan de vergelijking met de waardevolle geestelijke inzichten die zich in mijn gedachten ontvouwen tijdens mijn studie van Christian Science. Het licht van inspiratie is als een stralende ster wanneer ik mij in gebed tot God keer.

Velen van ons willen graag gastvrij zijn. Maar om een goede gastheer of gastvrouw te zijn, is het een eerste vereiste om zorgvuldig te overwegen wie we in ons huis uitnodigen.

U zult er wellicht versteld van staan hoeveel methodes om te meten onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Ze worden gebruikt om de productiviteit van bedrijven en de activiteiten van werknemers te beoordelen, en zelfs om ons gedrag inzichtelijk te maken bij de plaatselijke supermarkt en op het internet.

Veel mensen zouden een gat in de lucht springen als zij de gelegenheid kregen om in Hawaiï te wonen, maar ik voelde dat niet zo. Toen mijn ouders me vertelden dat we naar Hawaii gingen verhuizen, liet ik me op de grond vallen en barstte in tranen uit.

Een honkbal handschoen is perfect gevormd om de honkbal te vangen. De deksel van een koekjestrommel is goedpassend gemaakt zodat de koekjes vers blijven.

Toen ik Eerste Lezer was van de Christian Science Society in mijn woonplaats, besloot ik voor de getuigenisbijeenkomsten in december Kerstmis als onderwerp te nemen, met hieraan gerelateerde gezangen, bijbelaanhalingen en citaten uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy. Nadat ik dit een paar weken had gedaan, ontstond er een moeilijke situatie in ons gezin.

Eindelijk was Jayden oud genoeg om samen met zijn vader naar Zuid-Afrika te gaan om zijn grootouders te bezoeken. Hij was zo blij dat hij meteen zijn koffer inpakte  – hoewel het nog wel even duurde voor ze op reis zouden gaan! Jayden vond het zo fijn om zijn grootouders weer te bezoeken omdat ze op een boerderij woonden met wilde dieren.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.