Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Mijn geestelijke tocht op weg naar genezing

De Christian Science Heraut - 6 april 2015

Oorspronkelijke geschreven in het Frans en voor het eerst gepubliceerd in de Franse, Duitse, Portugese en Spaanse edities van The Herald of Christian Science.


Een paar jaar geleden, voordat ik begon met de studie van Christian Science, werd tijdens een medisch onderzoek de diagnose gesteld dat ik borstkanker had. Dit was een enorme schok. Wat moest ik doen? Ik was verlamd van angst.

Ik kon die diagnose gewoon niet accepteren, want ik had twee kinderen om voor te zorgen en ik moest voor hun in leven blijven. Ik wilde niet dat zij het verdriet zouden meemaken een van hun ouders te verliezen. Ik verzekerde mijzelf dat er een oplossing zou zijn en dat ik naar de inspiratie moest zoeken die mij duidelijk zou maken hoe deze aandoening genezen kon worden.

In die tijd deed ik aan meditatie, en had dat al jarenlang toegepast. Het eerste idee dat tot me kwam, was dat ik moest ophouden met werken en mijn gedachten en energie moest concentreren op genezing. Dat ik enige medische behandeling zou gaan volgen kon ik mij niet voorstellen, want ik wist dat daar voor mij het antwoord niet lag.

Ik realiseerde mij hoe kwaad ik was op iemand die ik goed kende, en hoe schadelijk die woede was voor mijn welzijn. En geleidelijk vond ik mijn weg naar vergiffenis.

Vervolgens wist ik dat ik hulp nodig had van iemand die mij advies kon geven. Ik zocht contact met een persoon van wie ik wist dat hij onderzoek had gedaan naar geestelijke genezing en geboeid was door het vroege christendom. Hij gaf me het boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, en de naam van een Christian Science practitioner en hoe ik die bereiken kon. Vanaf die tijd begon ik het praktische effect te ontdekken van metafysisch gebed.

Ik begon Wetenschap en Gezondheid te lezen door het boek hier en daar open te slaan. Het was alsof ik mijn eigen gedachten las die ik altijd al had gehad zonder te weten hoe ik ze onder woorden moest brengen. Ik wist dat de ideeën in dit boek de waarheid verklaarden over mijn wezen. Ik liet mijn gekluisterde gedachten achter en begreep mijn eenheid met God, Geest. De ideeën die ik vergaarde tijdens het lezen gaven me kracht. Dankzij dit boek wist ik nu dat ik het vermogen had mijn angst voor de ziekte onder ogen te zien en te overkomen, en genezen te worden. Gods aanwezigheid was voelbaar.

Iedere dag bestudeerde ik Wetenschap en Gezondheid. Toen volgde het moment waarop ik besloot de Christian Science practitioner te bellen die me was aanbevolen. De practitioner legde uit dat hij was geïnteresseerd in wat God is, in wat Leven is, in wat Liefde is. Wanneer deze begrippen ons duidelijk worden, voegde hij eraan toe, vindt er een fysieke verandering plaats omdat de goddelijke Liefde geneest. Toen ik hem vroeg hoe men de aanwezigheid van Liefde kan voelen, zei hij, stel je maar voor dat een visje vraagt: “Waar is het water?” En, legde hij uit, het water (Liefde) is overal – boven, onder, rondom.

Na vijf minuten beëindigden we het gesprek. Ik verbaasde me erover dat we helemaal niet over mijn ziekte hadden gesproken, maar slechts ideeën hadden uitgewisseld over God. Ik bleef onze conversatie herhalen in mijn gedachten, en liet de ideeën inzinken. Ik wist dat de goddelijke Liefde mij nooit verlaten had. Liefde was aanwezig, en dat werd me meer en meer duidelijk. De angst verdampte als het ware en was aan het verdwijnen. Gods liefde vervulde mij. Ik begon de uitleg van de practitioner te begrijpen.

Dit was een tijd van geestelijk ontwaken. Het werd me duidelijk dat Leven God is, en ik voelde mij één met Leven. Ik concentreerde mijn aandacht op het begrijpen van mijn geestelijke identiteit. Ik herwon levenskracht en de pijn verdween. Ik belde de practitioner nog een paar keer, en e-mailde hem als ik steun nodig had. Zijn overtuiging van Gods genezende kracht weergalmde in al zijn woorden.

Op een ochtend, ongeveer drie maanden later, op het moment dat ik wakker werd en mijn ogen opende, was mijn eerste gedachte: “Ik ben genezen!” Ik voelde het. Ik voelde me zo licht, alsof er een enorm gewicht van me afgenomen was. Ik merkte dat de knobbel in mijn borst verdwenen was. Ik ging een flink stuk hardlopen: Ik was vrij, vol kracht, licht als een veertje. Dit gebeurde een paar jaar geleden. Ik voelde geen enkele noodzaak terug te gaan voor een medisch onderzoek om mijn genezing te laten bevestigen. Sinds die tijd heb ik me volkomen gezond gevoeld.

Deze genezing is voor mij het resultaat van het ontwaken tot de waarheid, die voor iedereen toegankelijk is. Waarheid is universeel en kan ervaren worden als men zijn ware natuur ontdekt. Het is de kracht van de goddelijke Liefde die geneest!

Sinds die tijd heb ik Christian Science class instruction gevolgd om geestelijke genezing, zoals die onderwezen wordt in Christian Science, beter te begrijpen en in de praktijk toe te passen. Mijn belofte is dankbaarheid te uiten en gehoor te geven aan Christus Jezus’ gebod:“Geneest de kranken” (Matthéus 10:8). Met vreugde laat ik God mijn voetstappen leiden iedere dag van mijn leven.

Florence Anika Lasnier
Saint-Sylvestre-sur-Lot, Frankrijk

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.