Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Na de genezing

De Christian Science Heraut - 12 augustus 2013

uit de Christian Science Sentinel van 8 mei 1954

De Nederlandse vertaling van dit gedicht – onder de naam van Carol Chapin Lindsey – verscheen oorspronkelijk in de Christian Science Heraut van januari/februari 1977.


Laat los die droom dat de mens ooit
zondig of ziek was, maak los de band
die jou, of die je lief is, scheen te binden.
Wis uit de weerstand tegen
de wet van Liefde
en laat niet toe
dat ruimte blijft voor dwaling in je denken.
Nu is het tijd om los te laten!

Houd vast ’t verworven inzicht en
bezield bewustzijn – nieuwe vreugd;
wend nog standvastiger je tot de waarheid
en houd krachtig daarin stand.
De wet van Liefde
werkt altijd;
houd hieraan vast, want Liefde moet je vrijheid hoeden.
Nu is het tijd om vast te houden!


 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.