Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Christian Science ‘practitioner-journalisten’

De Christian Science Heraut - 12 augustus 2013

Oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian Science Journal van augustus 2013.


The Christian Science Monitor is niet zomaar een krant. Mary Baker Eddy heeft deze krant niet alleen opgericht om het nieuws van menselijke gebeurtenissen te verslaan, maar om de mensheid te zegenen. Zo definiëerde zij het “oogmerk” van de Monitor als “niemand onrecht aan te doen, maar de gehele mensheid te zegenen” met als doel “onverdeeld de Wetenschap te verbreiden die onuitputtelijk werkzaam is”(The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 353).

Deze doelstelling maakt dat de Monitor evenzeer deel is van de genezende en verlossende missie van The Church of Christ, Scientist, als The Christian Science Journal en de andere tijdschriften uitgegeven door The Christian Science Publishing Society.

Zoals met alles in de menselijke ervaringen, is Christus Jezus ons voorbeeld hoe wij met het nieuws moeten omgaan. Er kwam eens een vader naar Jezus toe en vertelde hem over zijn zoon “hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water” (zie Mattheüs 17:14-12).

Het is niet moeilijk om iets van deze levendige beschrijving toe te passen op bepaalde gebeurtenissen die we vandaag in het nieuws zien of waarover we lezen, van misdaad of persoonlijke tragedie in onze directe omgeving tot een volk of de gehele wereld verzonken in wanhoop.

Maar Jezus was niet onder de indruk, zelfs niet toen de vader zich beklaagde bij hem dat zijn discipelen zijn kind niet hadden kunnen genezen. Jezus verrichtte toen zelf de genezing.

Waarom genezen wij de problemen die ons elke dag door het nieuws worden voorgeschoteld niet even snel als Jezus het kind genas?

De discipelen stelden Jezus later ongeveer dezelfde vraag – waarom zij het kind niet konden genezen toen er een direct beroep op hun gedaan werd. En Jezus gaf hun duidelijk te verstaan dat zij geloof nodig hadden. Zelfs een klein beetje geloof kon bergen verzetten. Maar voor dit speciale geval was meer nodig: “Dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten”, vertelde hij hun.

Eddy werpt enig licht op deze uitspraak van Jezus, en interpreteert “bidden en vasten” als “geen erkenning geven aan de aanspraken van de zinnen” (Miscellany, blz. 222). Ergens anders legt zij uit: “De bezielde betekenis van zijn uitspraak was: Breng begeerten, hartstocht en alles wat strijdt tegen Geest en geestelijke macht tot zwijgen” (Miscellany, blz. 339).

Wij allen, als volgelingen van Christus Jezus, hebben een plicht om te bidden en elke dag onvermoeibaar af te wijzen wat de stoffelijke zinnen ons vertellen, ook al worden wij geconfronteerd met een wereld die zo vaak “maanziek en in zwaar lijden” lijkt te zijn. De journalisten van The Christian Science Monitor hebben het voorrecht aan de frontlinie te staan van dit genezingswerk doordat zij rapporteren over de situaties in de wereld die genezing behoeven, maar het werk stopt niet bij hen. De Monitor en onze Kerk hebben ons allen nodig als Christian Science “practitioner-journalisten.”

Een practitioner-journalist is iemand die de problemen van de wereld ziet, en door middel van biddend werk in Christian Science de beweringen van de zintuigen dat die problemen gevaarlijk en onoplosbaar zijn, verwerpt. Hij of zij begrijpt en “rapporteert” hun essentiële nietsheid ten overstaan van Gods alheid, met het uiteindelijke doel van genezing.

Het tweeledige doel van Eddy voor de Monitor geeft een goede beschrijving van wat het voor ieder van ons betekent om een practitioner-journalist te zijn. Als wij zelf de Wetenschap onverdeeld en onuitputtelijk verbreiden, als wij ernaar streven “niemand onrecht aan te doen, maar de gehele mensheid te zegenen” door onze gebeden voor de wereld en onze leefwijze, dan demonstreren wij de geestelijke kracht, intelligentie, moed en opmerkzaamheid die via de Monitor tot uitdrukking komen. De Monitor kan pas volledig in zijn doel slagen als wij succesvol zijn in ons genezingswerk voor onszelf en de wereld.

Toen ik dit artikel in november 2012 begon te schrijven, voerde de Israëlische luchtmacht hevige bombardementen uit op het Palestijnse grondgebied van Gaza. Tegelijkertijd bestookte de militante Islamitische Hamasgroep, die in Gaza de baas is, Israël met raketten. De situatie was gespannen. Er was behoefte aan gebed als bemiddelende macht.

Ik was er zeker van dat veel mensen gehoor gaven aan de oproep tot gebed, maar ik wilde mijn eigen bijdrage leveren. Met “geen erkenning geven aan de aanspraken van de zinnen,” begon ik mijn gebed in de overtuiging dat de goddelijke Liefde aan de macht was. Ik stelde vast dat rechtvaardigheid, wijsheid, intelligentie, liefde – alle kwaliteiten van God – op dat moment aanwezig waren in dat gebied. Ik ontkende de geldigheid en macht van haat, wraak, hartstocht en zelfzuchtige ambitie, die menselijk gezien onstuitbaar waren. Ik bevestigde de waarheid van Gods alheid ten overstaan van het aanhoudende alarmerende nieuws. Ik was er ten slotte van overtuigd dat God de enige macht was en dat Zijn gezag kon worden bewezen.

Kort daarna was Egypte, gesteund door de Verenigde Staten, in staat een wapenstilstand te bewerkstelligen. Het was een hoopvol teken. Het feit dat in het verleden dikwijls een staakt het vuren werd overeengekomen, zonder langdurig effect, deed mij ertoe besluiten om voortaan met dit biddend werk door te gaan. God zal nooit toestaan dat Zijn kinderen anders dan in absolute vrede leven.

Maar het volgende is ook interessant: Tijdens de periode van mijn gebed hadden mijn vrouw en ik wat problemen in het gezin, en het zag er naar uit dat de vooruitgang die we hadden geboekt werd teruggedraaid. Toen ik beter begreep dat het goede dat bereikt was in het Midden-Oosten onherroepelijk was, kwam er een oplossing voor de terugslag in mijn eigen familie.

We kunnen wel eens denken dat we geen tijd hebben om voor de wereld te bidden omdat we zelf al zoveel problemen hebben. Maar er is een duidelijk verband tussen bidden voor de wereld en de zegeningen in ons eigen leven. Christian Science practitioner-journalisten hebben het voorrecht getuige te zijn van deze samenhang.

Wij kunnen allemaal deel uitmaken van de belangrijke missie van The Christian Science Monitor om “onverdeeld de Wetenschap te verbreiden die onuitputtelijk werkzaam is”, en “de gehele mensheid te zegenen”. Als wij ons aandeel bijdragen, zal de Monitor het doel bereiken dat Mary Baker Eddy ervoor heeft gesteld. En dan zullen wij ook ons eigen doel waarmaken als effectieve genezers, die wij volgens Christus Jezus allemaal zijn wanneer wij hem volgen.


Keith S. Collins woont in Genève, Zwitserland. Er is onlangs een boek van hem verschenen over de geschiedenis van The Christian Science Monitor.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.