Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2013

Als kind zong ik een bekend Deens liedje dat ongeveer zo luidt: “Kerstmis komt nu, en Kerstmis duurt tot Pasen. ” Tegenwoordig kunnen we daar aan toevoegen “en Kerstmis begint na Pasen”, want vaak liggen de eerste kerstkoekjes al in september in de winkels.

Het grootbrengen van drie kinderen op een boerderij in het noorden van Minnesota, V. S.

Als je op zoek bent naar een baan zou je het dan niet prettig vinden om intuïtief geleid te worden door de mazen van de banenmarkt naar een opening met jouw naam er op? Naar een positie die op maat gemaakt lijkt te zijn, die vraagt om al jouw unieke talenten en gaven? Uren werken op het internet om de advertenties en de aangeboden functies door te nemen om te zien er er iets voor je bij is, geeft geen garantie dat we net die baan vinden die perfect voor ons is, en – sprekend uit ervaring – het kan heel ontmoedigend zijn. Het is gemakkelijk overweldigd te worden door de stortvloed van werkeloosheidcijfers, of te ontdekken dat onze vaardigheden niet meer van deze tijd zijn, en zelfs in onbruik zijn geraakt.

Toen ik zwanger was van mijn eerste kind bad ik dagelijks met een Christian Science practitioner om me voor te bereiden op de geboorte. Gebed had me al bij veel gelegenheden geholpen.

Op een zondag, verscheidene maanden geleden, had ik een fantastische tijd op het basketbalveld door het toepassen van Gods eigenschappen. Ik dacht eraan hoe ik Hem, Geest, tot uitdrukking bracht door kracht, snelheid en vreugde te weerspiegelen.

Op 3 oktober 2010 bevond ik me in een gevangenis in Los Angeles, Californië, en vroeg me af wat er eigenlijk was gebeurd dat ik daar terecht was gekomen. Alles was zo verwarrend voor me.

“Teminste houdbaar tot …” Dit staat op verpakkingen als we onze koelkast schoonmaken. Het is best een welkome waarschuwing om de kaas of de yoghurt weg te gooien als de datum op de verpakking voorbij is.

Onlangs dacht ik er weer aan waarom ik zo blij ben om een Christian Scientist te zijn. Het geeft me een heleboel plezier.

The Christian Science Monitor  is niet zomaar een krant. Mary Baker Eddy heeft deze krant niet alleen opgericht om het nieuws van menselijke gebeurtenissen te verslaan, maar om de mensheid te zegenen.

Laat los die droom dat de mens ooit zondig of ziek was, maak los de band die jou, of die je lief is, scheen te binden. Wis uit de weerstand tegen de wet van Liefde en laat niet toe dat ruimte blijft voor dwaling in je denken.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.