Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ik luisterde aandachtig

De Christian Science Heraut - 5 Juni 2013

Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 25 maart 2013


Naar God luisteren kan soms moeilijk zijn. Het lijkt of er allerlei dingen zijn in het leven die ons ervan proberen te weerhouden om Gods stem te horen, zoals verkeerde motieven, liefdeloze gedachten, of te denken dat we God niet nodig hebben omdat we het leven best zelf aankunnen. 

Maar Gods plan is altijd harmonisch. Dus als we luisteren, kunnen we deze harmonie om ons heen waarnemen. En bescherming is deel van harmonie. God beschermt ons altijd en wij hoeven geen angst te hebben dat we ooit kwetsbaar en onbeschermd zullen zijn. Mary Baker Eddy verwijst naar “de bescherming van de Allerhoogste”(Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 436), en ik begin te begrijpen dat deze “Allerhoogste”, God, alle macht heeft. 

Ik heb Gods bescherming vaak ervaren in mijn leven. Bijvoorbeeld, ik woon bovenaan een steile oprijlaan, en ik sjeesde vaak op de fiets naar beneden en dan rechtstreeks de weg op. Op zekere dag kreeg ik de intuïtie dat ik moest afremmen hoewel ik niets hoorde of zag dat mijn kant op kwam. Gewillig luisterde ik naar deze ingeving en ging langzamer rijden. Precies toen ik aan het eind van de oprijlaan was waar de hoofdweg begon, kwam er een auto de hoek om. Dit was de eerste keer dat dit ooit gebeurde, en als ik niet geluisterd had zou ik me net op het wegdeel hebben bevonden waar de auto reed. Dus ik ben heel dankbaar voor twee dingen. Ten eerste dat ik luisterde, en ten tweede dat ik deed wat God, het goddelijk Gemoed, mij opdroeg. Deze ervaring hielp me ook om meer wijsheid te gebruiken en vanaf die tijd keek ik zorgvuldig naar beide kanten van de weg als ik uit de oprijlaan kwam. 

Een andere keer speelde ik buiten in de sneeuw met mijn zuster. We waren allebei nog kinderen in die tijd en mijn zus stelde voor om op de ondergesneeuwde trampoline te gaan springen. We hadden dat eerder gedaan en het was altijd erg leuk, maar juist toen leek het me geen goed idee. Als iemand me had gevraagd waarom niet zou ik het niet hebben kunnen uitleggen, maar toen zij het voorstelde, zei ik alleen maar “nee, dat doen we niet.” We bleven nog een poosje in de sneeuw spelen, en nog geen 10 minuten later viel er een boom van wel 25 meter hoog bovenop de trampoline. Ja, sommige mensen zullen het geluk noemen, dat we niet op de trampoline waren, maar dergelijk geluk is toeval en ik geloof dat God uitsluitend het goede voor ons heeft gepland en Hij mijn leven niet aan toeval overlaat. 

Deze twee voorbeelden hielpen me om te zien hoe belangrijk het is om elk moment van iedere dag te luisteren naar wat God ons vertelt. Als we luisteren dan moeten we datgene wat we horen ten uitvoer te brengen. Velen van ons hebben Gods stem weleens gehoord, maar er gewoon geen aandacht aan besteed omdat ze dachten dat het niet belangrijk was. Refererend aan Gods “stille, zachte stem” zegt Mary Baker Eddy op blz. 323 van Wetenschap en Gezondheid: “Of wij keren ons af van deze stem, òf wij luisteren ernaar en stijgen hoger.”

Ik leer steeds weer dat God constant met ons spreekt en dat het ons werk is om te luisteren en te handelen om datgene te doen wat ons wordt opgedragen. We moeten ook nooit vergeten dat Gods plan altijd harmonisch is, en zelfs als we ons vergissen en fouten maken, zal Hij ons niet verlaten als we Hem nodig hebben. 

Ik heb ontdekt dat dagelijks bidden voor mij de beste manier is om zeker te zijn dat ik ontvankelijk ben voor Gods berichten. Iedere dag bevestig ik de waarheid over God, en over mijzelf als Zijn kind, en dit houdt me alert en helpt me naar Hem te luisteren. Eddy zegt: ”De manier om jezelf te beschermen en te verdedigen tegen zonde, is voortdurend waakzaam te zijn en te bidden dat je niet in verleiding zult komen ...” (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 115). Dus zorg ervoor dat je niet verleid wordt Gods liefdevolle berichten te negeren. Die zijn veel belangrijker dan je denkt! 


Conrad Heath zit in de eerste klas van de middelbare school; hij houdt van hardloopwedstrijden, fietscompetities en skiën.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.