Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Kinderen vragen...

De Christian Science Heraut - 24 juli 2013

Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 29 april 2013


Waarom is er maar één God?—Timothy, 4 jaar

Omdat God alle ruimte vult. Laten we er eens over nadenken wat dat betekent. Als je een kan hebt en je vult die tot de rand met water, dan is hij vol en is er geen plaats meer voor iets anders. Zo is het met God. Hij vult alle ruimte en er is geen plaats voor iets anders dan God alleen. Denk daar aan als je naar buiten gaat en omhoog kijkt naar de lucht. Is er meer dan die ene lucht? Een domme vraag, nietwaar? Er is maar één lucht zoals er maar één God is.

Je moet weten dat God geen persoon is zoals de mensen die we om ons heen zien. Als God zo’n  persoon was, dan zou er meer dan één God zijn. Maar de Bijbel zegt dat God Geest is. En zelfs al kunnen we God niet zien, de ene Geest is overal, net zoals de lucht die we inademen.


Mark is Christian Science practitioner. Dat betekent dat kinderen en volwassenen hem bellen of mailen om met hun te bidden als ze zich ziek of niet goed voelen. Hij is ook het hoofd van de zondagsschool van De Moederkerk.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.