Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Kerstmis zonder stress en disharmonie

De Christian Science Heraut - 12 november 2013

Oorspronkelijk verschenen in de Deense Christian Science Heraut van December 2011 en later gepubliceerd als een Journal origineel web-artikel op 1 december 2012.


Als kind zong ik een bekend Deens liedje dat ongeveer zo luidt: “Kerstmis komt nu, en Kerstmis duurt tot Pasen.” Tegenwoordig kunnen we daar aan toevoegen “en Kerstmis begint na Pasen”, want vaak liggen de eerste kerstkoekjes al in september in de winkels. Het valt niet mee om een kunstmatig geschapen kerstsfeer drie maanden in stand te houden. Dit zou zeker kunnen verklaren waarom voor zoveel mensen Kerstmis een vermoeiend toestand is in plaats van een geweldige gebeurtenis. Waar is de oude kerstatmosfeer gebleven gevuld met opwinding en vreugdevolle verwachting, met zelfgemaakte verrassingen, vrolijke liederen en prachtige verhalen die werden voorgelezen bij kaarslicht?

Zou het kunnen dat we vergeten zijn wat Kerstmis eigenlijk betekent?

Kerstmis herdenkt het gelukkige moment dat meer dan 2000-jaar geleden plaatsvond. Het was gelukkig omdat de geboorte van Jezus een nieuw begrijpen bracht van Gods liefde voor de mensheid. Jezus toonde ons dat wij Gods geliefde kinderen zijn. Dit wordt bevestigd in de Bijbel door de mededeling: “Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden” (1 Johannes 3:1). Dus in de kerstmisperiode zouden we onze liefde moeten tonen voor al die geliefde mensen om ons heen. Natuurlijk zouden onze uitingen van liefde niet alleen tot Kerstmis beperkt moeten zijn. Noch zou het zo’n liefde moeten zijn die liefde terug wil krijgen, noch de liefde die alleen maar uit menselijke gevoelens van genegenheid voortkomt. Dit soort liefdebetuigingen veranderen nooit iets ten goede in de wereld. De liefde waar ik aan denk is Gods liefde voor ons, een zuivere en oneindige liefde die ons gelukkig en vredig maakt, en ons aanmoedigt goed te doen aan anderen.

Omdat Gods liefde niet gebonden is aan een bepaald seizoen kunnen we deze liefde en vreugde het hele jaar verwachten en uitdragen.

Mary Baker Eddy, die de goddelijke wet ontdekte achter de genezingen van Jezus, schreef in het korte artikel “Wat Kerstmis voor mij betekent”:

“Afgaande op de stoffelijke waarneming is Kerstmis de viering van de geboorte van een sterfelijke, stoffelijke mensenbaby – een baby geboren in een kribbe te midden van de schapen en het rundvee van een Joods dorpje. Deze simpele afkomst van de baby Jezus schiet te kort voor mijn opvatting van de eeuwige Christus, Waarheid, die nooit geboren is en nooit sterven zal. Ik vier Kerstmis met mijn ziel, mijn geestelijke zin, en gedenk op die wijze de ontvangst in het menselijk begrijpen van de Christus geboren uit Geest, uit God, en niet uit een vrouw – als de geboorte van Waarheid, het dagen van de goddelijke Liefde die over de duisternis van de stof en het kwaad zegeviert met de glorie van het oneindige zijn” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 262).

Toen ik een tiener was maakte ik mee wat Kerstmis werkelijk kan betekenen. Dat jaar viel kerstavond op een woensdag. Alle Christian Science kerken houden een getuigenisbijeenkomst op woensdagavond, dus mijn vader en ik besloten deze vreugdevolle dienst bij te wonen waar mensen vertellen van hun genezingen. Toen we thuiskwamen was mijn moeder net klaar met het braden van de gans, en ze vroeg me de jus van de braadpan in een schaal te gieten. Maar in plaats dat de kokende jus in de schaal terechtkwam, goot ik het allemaal over mezelf. Mijn moeder schrok hier erg van en probeerde me te helpen. Verrassend genoeg had dit ongelukje geen enkel gevolg voor mij. Mijn gedachten waren zo gevuld met de ideeën van die prachtige bijeenkomst, en met de getuigenissen waarin gesproken werd over Gods macht om iedere situatie te genezen, dat ik vrees noch pijn voelde. Mijn vader begon ogenblikkelijk te bidden, en verwierp de gedachte dat er ongelukken zouden kunnen plaatsvinden door te weten dat wij altijd beschermd worden door God. Ik ging naar mijn kamer en trok schone kleren aan, en er was geen spoor van enige verbranding. We hadden een heerlijke kerstavond omdat we de immer-aanwezige, genezende geest van de Christus voelden.

Een Deens kerstlied van B.S. Ingemann luidt: “Vreugde is te gast op de aarde vandaag”. Laten we ons hart openen voor deze goddelijke vreugde die dankbaarheid en harmonie in ons huis brengt. Laten we het lawaai, het egoïsme, en alle haast van het leven vergeten en ons herinneren dat de geboorte van Jezus de weg heeft verlicht voor de gehele mensheid. Omdat Gods liefde niet gebonden is aan een bepaald seizoen kunnen we deze liefde en vreugde het hele jaar verwachten en uitdragen. Het is onze natuur om altijd uitdrukking te geven aan liefde.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.