Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ik kan weer horen

De Christian Science Heraut - 31 juli 2013

Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 24 juni  2013


Jarenlang kon ik moeilijk gesprekken volgen en bepaalde geluiden 
horen. Ik had last van één oor en vaak moest ik de mensen vragen om 
te herhalen wat ze zeiden. Daar voelde ik me ongemakkelijk over. Ik 
probeerde mensen te ontwijken die zachtjes praatten en ergerde me 
dat ze niet een beetje luider spraken. Omdat ik het vervelend vond de 
mensen te vragen hun woorden te herhalen, gaf ik soms een antwoord 
op iets wat ik dacht dat ze gezegd hadden, en dan keken ze me aan en 
zeiden: “Waar heb je het over?”

Ik bad ernstig voor mezelf en soms vroeg ik hierbij om hulp van een 
Christian Science genezer. Het was ook een hele drukke periode in mijn 
leven met bijna non-stop activiteiten en verantwoordelijkheden, dus 
het kwam voor dat ik bad terwijl ik met allerlei andere dingen bezig 
was. Er waren momenten dat mijn gehoor beter was, maar de situatie 
was nooit echt genezen. Een paar ideeën waarmee ik werkte waren:

“Geluid is een mentale indruk, op het sterfelijk geloof teweeggebracht. 
Het oor hoort eigenlijk niet. De goddelijke Wetenschap brengt aan 
het licht, dat het geluid wordt overgedragen door de zinnen van 
Ziel – door geestelijk begrijpen” (Mary Baker Eddy, Wetenschap en 
Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 213). En op de 
volgende bladzijde: “Als het gehoor geheel geestelijk is, dan is het 
normaal en onverwoestbaar.” Ik bestudeerde ook andere ideeën die 
helpend waren, en overdacht in het bijzonder hoe een volmaakt idee 
nooit anders kon zijn dan compleet. Mijn identiteit als een kind van God 
moest per definitie altijd volmaakt zijn. “O Heere! Uw woord bestaat 
in eeuwigheid in de hemelen” (Ps. 119:89) betekende voor mij dat 
volmaakt gehoor een vaststaand feit is, nu en altijd.

Toen woonde ik een paar jaar geleden mijn Christian Science 
Association bij. De bijeenkomst was heel inspirerend, vol dankbaarheid 
en liefde. Op weg naar huis in de bus dacht ik na over de genezende 
gedachten die wij allen hadden gedeeld en werd overspoeld met 
dankbaarheid voor Christian Science. Ik luisterde naar een song op een 
CD, uitgegeven door The Christian Science Publishing Society, getiteld 
“You are loved” (Je bent geliefd) van Cherie Brennan, en ik hoorde: “Je 
bent gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis.”

Onmiddellijk wist ik en voelde ik dat ik nooit gescheiden of geïsoleerd 
kon worden van mijn Vader-Moeder God die Liefde is. Het was een 
heilig moment! Ik wist dat ik alleen maar een volmaakt kind van God 
kon zijn op datzelfde moment, en dat hield in dat ik een volmaakt 
gehoor had en alles wat daarvoor nodig was.

Mijn gehoor werd steeds beter en nu kan ik alles goed horen. Ik moet 
zelfs af en toe het geluid op mijn telefoon, de TV of de radio zachter 
zetten omdat het te hard voor me is. Ik ben zo dankbaar voor Christian 
Science.


De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.