Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

“Ik hou van je”

De Christian Science Heraut - 1 januari 2013

The Christian Science Journal, 12.2012


Deze vier eenvoudige maar krachtige woorden  kunnen wonderen doen. Voor de angstige, onzekere, niet geliefde en eenzame persoon zijn deze woorden heel waardevol.

Ongeveer dertig jaar geleden was ik een verlegen student met een chronisch stotterprobleem. Ik werd weinig gerespecteerd omdat de andere studenten de gek met me staken zodra ik ook maar een woord zei. Maar ik was een goede leerling, en in de scheikunde klas was ik eens de enige die de definitie van katalysator foutloos had opgeschreven. Onze strenge lerares vroeg me te gaan staan en mijn antwoord aan de klas voor te lezen. Ik was zo bang dat ik haast niet kon spreken en zij  moest een van de klasgenoten die naast me zat, vragen om het voor te lezen uit mijn aantekenschrift. Toen zij daarmee klaar was, zei de lerares dat de hele klas voor mij moest klappen, maar ik voelde me zo ellendig dat ik dat helemaal niet op prijs kon stellen.

Na de les vroeg ze mij naar de lerarenkamer te komen. Ik ging naar binnen met knikkende knieën en een droge mond. Ze stond op uit haar stoel, kwam vriendelijk glimlachend naar me toe, sloeg haar armen om me heen en zei: “Ik hou van je”.

Dat was het enige wat ik nodig had. Tranen van vreugde liepen over mijn wangen. Ik dacht na over haar advies om het geschreven woord lief te hebben en vreugde te verspreiden door mijn pennenvruchten. En dat is wat ik besloot te doen, totdat ik 15 jaar later kennis maakte met Christian Science door een collega. Vastberaden en met de hulp van een practitioner die me ondersteunde in gebed, begon ik mijn volmaakte identiteit als Gods idée te begrijpen – en het spraakprobleem was genezen. Ik was in staat om te spreken (sommigen zeggen zelfs te veel!) en altijd met vreugde. Ik zal nooit die vier woorden vergeten die de lerares tegen mij zei; woorden, die me onmiddellijk genazen van mentale depressie en  een laag zelfrespect. Het was de eerste stap naar het begrijpen van de ware macht van liefde door Christian Science.

In de Bijbel staat: “Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en zijn broeder haat, die is een leugenaar; want die zijn broeder  niet liefheeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?” (1 Joh. 4:20). En Mary Baker Eddy voegde hier zo prachtig een  regel aan toe in haar geestelijke uitleg van het onzevader in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “En Liefde wordt weerspiegeld in liefde” ( blz. 17).

In mijn werk als genezer verwijs ik iedereen die mij om hulp vraagt naar Gods oneindige liefde, die hier en nu aanwezig is. Het tot uitdrukking brengen van “ik hou van je” is natuurlijk en moeiteloos voor iedereen, of we de woorden nu zeggen of niet. Deze taal van  geestelijke liefde is zo gemakkelijk over te brengen, en ik heb het in veel talen geleerd. Werkelijk, liefde is de hoogste manier van leven, zoals het in dit gezang staat:

 

Hebt lief elkander, woord van openbaring,
Liefde is geen slavernij, Liefde is vrijverklaring;
Liefde is het eerst gebod,
Hij die liefheeft, blijft in God,
Liefde is de heirbaan Gods.
(Margaret Morrison, nr. 179, Gezangboek van Christian Science, transl. © CSBD)

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.