Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Waarom ... ?

Ik heb de naam aan alle Christian Science tijdschriften gegeven. De eerste was The Christian Science Journal, bedoeld om verslag te doen van de goddelijke Wetenschap van Waarheid; de tweede noemde ik Sentinel, met de bedoeling over Waarheid, Leven en Liefde de wacht te houden; de derde De Heraut van Christian Science, om de universele activiteit en beschikbaarheid van Waarheid bekend te maken; de volgende noemde ik Monitor, om onverdeeld de onuitputtelijk werkende Wetenschap te verspreiden. Het doel van de Monitor is niemand te kwetsen maar de gehele mensheid tot zegen te zijn.

Mary Baker Eddy, The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 353.

Waarom ik?

De Christian Science Heraut - 25 september 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 7 augustus 2017 editie van de Christian Science Sentinel.


Misschien heb je je wel eens afgevraagd: “Waarom zou ik de Christian Science tijdschriften lezen?” “Waarom zou ik voor ze schrijven?” “Waarom zou ik ze in gebed ondersteunen?” of “Waarom zou ik ermee uitreiken naar anderen?”

Ieder van deze “waarom ik?” vragen zou vele unieke “omdat” antwoorden kunnen hebben.

Maar één algemeen “omdat” is waar met betrekking tot al deze “waaroms:” Omdat God van je houdt. God houdt zoveel van je dat Hij je heeft geleid naar de openbaring van Christian Science om je te betrekken bij een unieke set van publicaties die Christus-genezing brengen wanneer we ze lezen, wanneer we voor ze schrijven en wanneer we ze in gebed ondersteunen en ermee naar anderen uitreiken. Hoe meer we erbij betrokken zijn, hoe meer zegeningen het gevolg zijn.

En we praten niet alleen over zegeningen voor lezer, schrijver, bidder en uitreiker! De zegeningen vermenigvuldigen zich. De verheven gedachte van de lezer, de verheffende ideeën van de schrijver en het uitreiken in gebed dat het leven van anderen verheft—dit alles bevordert de verlossing van de mensheid van zonde, ziekte en dood door ons geestelijke leven als Gods immer geliefde kinderen aan het licht te brengen.

Een ander soort “Waarom ik?” kan komen van harten die strijden met wanhopigheid. Een liefdevol antwoord kan zijn de oproep, voor het lezen, schrijven voor en delen van de tijdschriften, te beantwoorden met een vreugdevol “Ja, ik!” wetende dat onze tijdschriften het geestelijke besef aan het licht brengen dat God de gehele mensheid liefheeft.

Tony Lobl, Associate Editor

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.