Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2017

Abby was een jong paard. Ze was bijna overal bang voor! Ze was bang voor blaadjes en rommel die door de wind werden weggeblazen.

Woorden schieten tekort om mijn dankbaarheid voor de doeltreffendheid van de genezende macht van Christian Science te beschrijven. Ik werd volledig en compleet genezen van een langdurende depressie door de macht van gebed en de geestelijke waarheden die Christian Science mij leerde.

“Senior moment” grapjes hoor je overal. Doorgaans vat men ze luchtig op en wordt er vaak de gek gestoken met momenten van geheugenverlies.

Vele jaren geleden, lang voordat ik iets wist van Christian Science, opende ik het schuifraam in mijn slaapkamer toen opeens het schuifkoord afbrak. Het raam denderde keihard naar beneden op mijn handen, waarbij allebei mijn duimen kwamen vast te zitten.

Ik zal de eerste keer dat ik thuiskwam van kamp nooit vergeten. Nadat mijn ouders me van het vliegveld hadden opgehaald, gingen we naar het park en daar vertelden ze mij dat ze gingen scheiden.

Ik had niet verwacht dat het hebben van een vriend ook zou betekenen dat ik een Christian Scientist werd. Maar dat is nou precies wat er gebeurde.

Onze kerk, een vertakking van The First Church of Christ, Scientist, werd door afnemende interesse en vermindering van het ledenaantal en bezoekers steeds kleiner. Uiteindelijk bleven wij met een handjevol leden over en onze toewijding verslapte.

Misschien heb je je wel eens afgevraagd: “Waarom zou ik de Christian Science tijdschriften lezen?” “Waarom zou ik voor ze schrijven?” “Waarom zou ik ze in gebed ondersteunen?” of “Waarom zou ik ermee uitreiken naar anderen?” Ieder van deze “waarom ik?” vragen zou vele unieke “omdat” antwoorden kunnen hebben. Maar één algemeen “omdat” is waar met betrekking tot al deze “waaroms:” Omdat God van je houdt.

Ik ben genezen van zoveel dingen door het bestuderen en toepassen van de leringen die vervat zijn in het opmerkelijke boek: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, geschreven door de grondlegster van de Christian Science beweging, Mary Baker Eddy. Nu ik al vele jaren de Wetenschap van Christus heb bestudeerd en altijd op God en Zijn wet voor genezing heb vertrouwd, leg ik de volgende ervaring vast, in het vertrouwen dat het anderen tot hulp kan zijn.

Op een woensdagmiddag, vlak voordat ik naar de wekelijkse getuigenisbijeenkomst in De Moederkerk zou gaan, kon ik plotseling niet scherp meer zien. Dit was me eerder overkomen en het had me toen volkomen uitgeput en ik moest altijd voor uren op bed gaan liggen.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.