Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Geestelijke vooruitgang en een genezing van mazelen

De Christian Science Heraut - 2 augustus 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 15 mei 2017 editie van de Christian Science Sentinel.


Mijn weg van zinnendroom naar Ziel is een interessante, uitdagende en lonende ervaring geweest. Als tiener speelde ik piano in de Christian Science Society in Ohio, waar mijn moeder Eerste Lezer was. Zo begon mijn interesse in Christian Science, hoewel ik er niet bepaald serieus over was. Je zou kunnen zeggen dat ik zo’n beetje “ronddobberde” in Christian Science totdat ik getrouwd was en kinderen had.

Toen we jaren geleden verhuisden van Ohio naar Californië, hadden we twee kleine kinderen en mijn man was zonder werk. Eenmaal gehuisvest in San Mateo, begon ik naar de plaatselijke Christian Science kerk te gaan en mijn kinderen bezochten de zondagsschool. Een dierbaar lid van deze kerk was zo vriendelijk me te helpen het belang van de Christian Science bijbelles in te zien. Ze was een grote hulp toen ik Christian Science meer begon te bestuderen en het een prioriteit in mijn leven maakte.

Gedurende vele jaren ondervonden mijn gezin en ik veel zegeningen door de toepassing van Christian Science in gebed. De geboorte van ons derde kind was natuurlijk en harmonieus—een heel verschil met de geboorte van mijn andere kinderen. Ik had ook genezingen van een ernstige snee in mijn hand, verkoudheden en griep, ik werd beschermd voor ongelukken en bevrijd van verdriet toen mijn man overleed.

Een van de meest gedenkwaardige genezingen was toen mijn jongste kind, dat op de basisschool zat, de mazelen had. Hoewel ik vlak daarvoor cursusonderricht in Christian Science had gehad en veel had gebeden om mijn zoontje te zien als Gods geestelijk en volmaakt kind, werd ik overweldigd door angst.

Ik belde mijn Christian Science leraar en vroeg hem mij te helpen. Hij herinnerde me eraan dat Mary Baker Eddy in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift zegt: “Vrees heeft nooit het zijn en zijn werking tot stilstand gebracht” (blz 151), en hij zei, dat vrees de genezing niet kon tegenhouden. Dit was zo geruststellend voor me dat ik kalmeerde. Hij raadde me aan rustig te blijven en mijn zoon niet te storen in zijn slaap, en de woorden van gezang 412 in het Gezangboek van Christian Science te overdenken: “The Christ is here, all dreams of error breaking”—[De Christus is hier en verbreekt alle dromen van dwaling] (Rosa M.Turner, nr. 412.© CSBD).

Toen ik ongeveer twintig minuten later opstond en naar mijn zoontje ging kijken was er geen enkel vlekje op zijn lichaam. Met tranen van dankbaarheid dankte ik God en daarna belde ik mijn leraar om hem ook te bedanken.

Mijn hart loopt over van dankbaarheid voor De Moederkerk en alle bronnen die er zijn voor geestelijke studie—de online kerkdiensten, lezingen, tijdschriften, Christian Science practitioners en leraren, zondagsschool en leeskamers. Het was in wezen mijn verlangen om lid te worden van De Moederkerk, vele jaren geleden, dat me hielp om met roken en drinken te stoppen. Ik zal de dag nooit vergeten toen de brief binnenkwam dat ik als lid was geaccepteerd. De hele wereld leek veel lichter en mooier. Het was een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan.

En als laatste maar niet minder belangrijk, mijn oneindige dankbaarheid voor God, Christus Jezus en Mary Baker Eddy. Christian Science is werkelijk het licht van de wereld, onze Trooster.

Jean Stefan
San Mateo, Californië, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.