Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Genezen van een langdurende depressie

De Christian Science Heraut - 17 november 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 20 maart 2017 editie van de Christian Science Sentinel.


Woorden schieten tekort om mijn dankbaarheid voor de doeltreffendheid van de genezende macht van Christian Science te beschrijven. Ik werd volledig en compleet genezen van een langdurende depressie door de macht van gebed en de geestelijke waarheden die Christian Science mij leerde.

Over een periode van dertig jaar voelde ik me regelmatig verdrietig en angstig. Vaak had ik een practitioner die voor me bad en ik bad ook voor mijzelf. Ik wist door de ervaringen van mijn vader en mijn broer, dat dit een zogenaamd erfelijk probleem was.

Jaren geleden gedurende de kersttijd, werd ik overweldigd door angst en verdriet. Geestelijke intuïtie leidde me ertoe om een vriendin te vragen mij Christian Science behandeling te geven. Zij is een Christian Science practitioner en staat als zodanig vermeld in The Christian Science Journal. Ik had nooit eerder met haar gesproken over dit probleem. Zij stemde vreugdevol toe mij te helpen en de volgende twee en een half jaar werkten we dagelijks samen. Op sommige dagen spraken en mailden we meerdere keren met elkaar. Ze gaf nooit op en weersprak mijn angst altijd met krachtige waarheden, aanhalingen uit de Bijbel en uit de boeken van Mary baker Eddy.

Door de vele geestelijke lessen en waarheden die ik vergaarde door dit biddend werk, kreeg ik een duidelijker begrip van mijn geestelijke identiteit. Ongeacht wat onze menselijke omstandigheden vertellen, onze geestelijke en oneindige volmaaktheid en onze unieke plaats in het leven is een belofte voor altijd—een zekerheid—van God, de goddelijke Liefde. De angst, die bij tijden extreem was, werd vervangen door vreugde die altijd ons deel is wanneer we een glimp opvangen van onze oneindige en zuivere relatie met onze Vader-Moeder God.

Ik leerde voor mijzelf te bidden en weerstand te bieden aan de verkeerde gedachten die me wilden bombarderen—vooral in de weekends als ik niet veel te doen had en me eenzaam voelde. Gedurende deze tijd van geestelijke groei werd ik geconfronteerd met andere uitdagingen, waarbij veeleisend professioneel werk en ruzie tussen familieleden. De enige reden dat ik staande kon blijven was door de toepassing van Christian Science.

Dankzij het genezende werk dat goed resultaat afwierp, was ik in staat op zoek te gaan naar een andere baan, voorbereidingen te treffen om te verhuizen, mijn gezin te onderhouden en mijn professionele en kerkverantwoordelijkheden na te komen. De kerk speelde een essentiële rol in deze genezing en lesgeven in de zondagsschool was een bijzondere ervaring.

Mijn kantoor was dichtbij een Christian Science Leeskamer, die een veilige haven voor me werd. De gezangen in het Gezangboek van Christian Science waren een grote bron van vreugde. Een lijst die ik bijhield van dingen waarvoor ik dankbaar was, gaf me dagelijks steun. Laat in de zomer van 2014 was de genezing compleet.

Ik wil deze ervaring delen omdat het een bewijs is dat de genezende almacht van God triomfeert over zelfs de meest agressieve stoffelijke suggesties. Ik heb geleerd dat tijd geen rol speelt, en dat geestelijke vreugde een geschenk is dat wij allemaal hebben gekregen van onze Vader-Moeder God.

Naam achtergehouden

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.