Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De eerste afspraak die mijn leven veranderde

De Christian Science Heraut - 25 september 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd 23 maart 2017 in de teen column online: Why I’m a Christian Scientist.


Ik had niet verwacht dat het hebben van een vriend ook zou betekenen dat ik een Christian Scientist werd. Maar dat is nou precies wat er gebeurde. Tijdens onze eerste afspraak nam mijn vriend me mee naar de kerk—de plaatselijke Christian Science kerk. Als je me zou vragen waarom ik nu een Christian Scientist ben, moet ik terugdenken aan de tijd dat ik als achttienjarige voor het eerst naar de Christian Science zondagsschool ging, en kan ik het je in één woord vertellen: Waarheid.

Ik werd grootgebracht in een andere christelijke kerk en werd gedoopt toen ik 12 jaar was. Maar hoewel ik de diensten regelmatig bezocht, sprak het hele idee dat religieus onderwijs invloed zou hebben op mijn leven me niet meldingswaardig aan. Hoewel ik hele prettige herinneringen heb aan die kerk, was mijn ervaring meer cultureel dan diepgelovig van aard. Kerk was deel van mijn leven op zondag, maar niet zozeer gedurende de rest van de week.

Mijn vader ging weg toen ik 7 jaar was, en mijn moeder moest gaan werken, dus ik had meestal veel tijd voor mezelf. Ik vond het leuk om de perenboomgaard in te gaan en van tak tot tak te slingeren en verhalen te verzinnen. Het probleem was alleen dat die fantasieën soms deel werden van het echte leven—wat betekende dat ik een slechte gewoonte ontwikkelde en begon te liegen. En zelfs als ik daardoor in moeilijkheden kwam bleef ik het toch doen.

Dus toen ik naar de Christian Science zondagsschool begon te gaan en ontdekte dat God Waarheid is—wow! Dat idee was verbazingwekkend voor me. Zelfs nog meer verbazingwekkend was het feit dat ik nauw verwant was aan deze goddelijke Waarheid. Ik was de weerspiegeling van Waarheid, wat betekende dat ik eerlijk en waarheidsgetrouw geschapen moest zijn.

Voor de eerste keer begreep ik het echt. Ik begreep dat het liegen dat ik al die jaren had gedaan verkeerd was en dat ik van toen af aan de waarheid moest vertellen. En er was nog iets. Ik realiseerde me dat ik niet nu “Waarheids eigen kind,/Van schuld en zonde vrij” (Emily F.Seal, Gezangboek van Christian Science, nr 382) begon te worden, maar dat ik altijd Waarheids volmaakte, eerlijke kind was geweest—wat betekende dat ik nooit dat vreselijke mens was geweest dat ik dacht te zijn. Daarna kwam eerlijkheid heel natuurlijk en vond ik het geweldig fijn te weten dat ik Waarheid tot uitdrukking bracht als ik de waarheid sprak.

De Christian Science zondagsschool bijwonen was een openbaring. Ik kon al deze dingen over God en mijzelf leren. Niet alleen kerkelijke leer, maar actuele waarheid, omdat ik wist dat Christian Science de waarheid van het zijn uitlegt: wat God is en wat wij zijn.

Christian Science grondde me in een begrijpen van mijn geestelijke identiteit en dat was effectief: Het leidde tot genezing. Genezing van slechte spijsvertering, hoofdpijn, allergieën, zwakke enkels, gebroken ribben en vele andere problemen. Aanvankelijk had ik er geen idee van hoe ik genezen werd, maar ik vond het geweldig wat er met me gebeurde.

Jezus’ verklaring: “Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32) betekende veel voor me, want het hield een belofte in. Vrijmaken van wat? Ik wilde vrij zijn van al mijn oude gewoontes en onproductieve manier van denken. En wat was de waarheid die me zou vrijmaken? De waarheid over God en de mens, die oneindige vermogens heeft in Christian Science.

Ik leerde bijvoorbeeld dat God mijn Vader was. Omdat mijn vader was weggegaan toen ik nog zo jong was, had ik nooit het gevoel gehad dat ik een vader had. Het was wonderlijk te beseffen dat ik in feite nooit zonder vader was geweest. Mijn goddelijke Vader was er altijd geweest en Hij had altijd als een vader voor mij gezorgd. Ook had ik geen nauwe band met mijn moeder gehad, dus toen ik ontdekte dat God Moeder was, was dat een enorme opluchting. Ik was altijd door God bemoederd, en dat gold ook voor mijn moeder.

Een Christian Scientist worden heeft me veranderd: de manier waarop ik over mezelf en anderen dacht. De manier waarop ik mijn leven wilde leiden. Mijn houding ten opzichte van mijn familie. En Christian Science gaf mij inzicht in het feit dat ik niet alleen het juiste doe maar dat ik het juiste ben. Ik was de uitdrukking van Waarheid, dus het goede en juiste dat ik deed, deed ik omdat ik ben die ik ben en niet omdat “het is wat men doet” of omdat “de regels het voorschrijven.”

Dus waarom ben ik een Christian Scientist? Omdat het de waarheid van mijn wezen heeft ontsloten, de waarheid van de werkelijkheid. En als je eenmaal de waarheid hebt gezien, wil je niets anders meer.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.