Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Poezenbeet genezen

De Christian Science Heraut - 12 juli 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 13 maart 2017 editie van de Christian Science Sentinel.


Op een dag schrok mijn poes hevig en beet me in mijn arm. De hele arm klopte, en de plek om de beet heen zwol op en verkleurde. Angst nam bezit van me, samen met suggesties van bloedvergiftiging. “Dit is nou waar mensen een injectie voor nemen,” dacht ik.

Maar direct kwam er een verklaring uit het Christian Science leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy in mijn gedachten: “Al Gods schepselen bewegen zich in de harmonie van de Wetenschap en zijn onschadelijk, nuttig en onvernietigbaar” (blz. 514). Dat betekende dat mijn poes zich alleen maar kon bewegen in harmonie met Gods wet van liefde, die alle angst tenietdoet.

Vergeving kwam gemakkelijk toen ik bedacht dat ik van mijn poes moest houden zoals God van hem houdt. En ik begreep dat er in werkelijkheid niets was om te vergeven omdat mijn poes in feite in de goddelijke Liefde leeft en de volmaakte uitdrukking is van Liefde. En alleen Liefde en de uitdrukking van Liefde hebben macht.

Maar de volgende dag was het ongemak erger en de arm begon er verontrustend uit te zien. Spontaan wendde ik me vol overgave tot Gods liefde voor mij, en voor iedereen, wetend dat God oppermachtig is en altijd de volledige heerschappij heeft. Ik vertrouwde er helemaal op dat de goddelijke Liefde voor me zorgt en verwachtte alleen het goede.

‘s Avonds was alles goed—geen ongemak, geen verkleuring en geen zwelling meer. En wat ik het allerbeste vond was te weten dat de verwonding alleen maar een suggestie was geweest; een denkbeeld dat er iets anders had plaatsgevonden dan de uitdrukking van Gods volmaaktheid. Ik ben heel dankbaar voor dit bewijs dat God almachtig en alom-tegenwoordig is, het geestelijke feit dat de basis is van alle Christian Science genezing.

Ellen Bennett
Frederick, Maryland, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.