Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

‘Senior moment’? Vergeet het maar!

De Christian Science Heraut - 28 september 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 12 december 2011 editie van de Christian Science Sentinel.


“Senior moment” grapjes hoor je overal. Doorgaans vat men ze luchtig op en wordt er vaak de gek gestoken met momenten van geheugenverlies. Maar als het gelach wegsterft, kunnen geheugendwalingen ons zorgen baren. Men vreest voortschrijdende ouderdom en de dreiging van de veel gepubliceerde ziekte van Alzheimer, ook wel bijgenaamd de “ziekte van Oldtimer.”

Psycholoog Becca Levy van Yale University schrijft: “Je bent zo oud als je denkt dat je bent.” Dr. Levy tekent op, dat een paar jaar geleden bij een studie over oudere mensen, bleek dat mentale invloeden een rol speelden. Een groep waaraan, gericht op het onderbewuste, voorafgaand aan een prestatietest, woorden als seniel werden getoond scoorde opvallend slechter dan de groep waaraan positieve woorden als wijsheid getoond waren (zie bottomlinesecrets.com).

Wat Levy en andere onderzoekers zeggen over hoe de gedachte direct de ervaring beïnvloedt, kan bemoedigend zijn, maar bezorgde senioren willen meer, en velen steken geld in de hersenfitness markt.

Een Wall Street Journal artikel rapporteerde: “Bedrijven doen goede zaken met hersenfitnessprogramma’s” (21 juli 2011). Deze bevatten oefeningen, hersenspelletjes en cursussen die beloven geheugenverlies te stoppen. Het is industrie geworden waarin vele miljoenen dollars omgaan, maar het kan geen blijvende bescherming bieden.

Een doeltreffende keuze voor degenen die op enige leeftijd geheugenverlies vrezen, is een geestelijke, op God gecentreerde levensvisie te omarmen. De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid van Mary Baker Eddy maken duidelijk dat we geen mentaal verval hoeven te accepteren. In feite zegt de Bijbel: “... God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde en der gematigdheid” (2 Tim. 1:7).

“Bedenk, dat hersenen niet gemoed zijn”, stelt Eddy (Wetenschap en Gezondheid, blz.372). Sprekend over Gemoed, God, als intelligentie, schrijft ze: “Intelligentie is alwetendheid, alomtegenwoordigheid en almacht” (Wetenschap en Gezondheid, blz.469). Gemoed is oneindige intelligentie, dus is er geen ander gemoed dat zou kunnen verouderen, in de war raken of verloren gaan. Binnen het altijd-aanwezige Gemoed kan geen afwezigheid bestaan, want Gemoed is nooit afwezig.

Daar de hele schepping geestelijk is (zie Gen. 1:31), brengt zij onmiddellijk en eeuwig de intelligentie van de Schepper tot uitdrukking.

Eddy was zo zeker van onze goddelijke erfenis dat ze deze bekrachtigende richtlijn gaf: “Als zinsbedrog u zegt ‘ik heb mijn geheugen verloren,’ spreek het dan tegen. Geen der vermogens van Gemoed gaat ooit verloren” (Wetenschap en Gezondheid, blz.407).

Iedereen kan wel eens iets vergeten. In zo’n geval negeer ik niet wat er is gebeurd, maar ik kom ook niet hals over kop tot de conclusie dat ik mijn geheugen aan het verliezen ben. In plaats daarvan weet ik dat ik me kan herinneren wat ik moet weten, want ik ben één met Gemoed, en Gemoed is oneindige intelligentie. Deze vergeestelijking van de gedachte laat vrees geen ruimte om binnen te sluipen en de macht over te nemen.

Omdat God de bron is, en niet ik, hoef ik niet te werken aan het voor de dag brengen van de herinnering. Gemoed weet alles, en als de manifestatie van Gemoed, breng ik op natuurlijke wijze de goddelijke intelligentie tot uitdrukking. Het is even gemakkelijk om dit feit te zien als het is om te zien dat een zonnestraal niet uit zichzelf licht kan geven, maar alleen in relatie met de zon, zijn bron.

De vraag is, hoe brengen we deze waarheden in praktijk? Van Jezus’ voorbeeld leren we ons over te geven aan God. Hij was er niet op uit om zijn eigen wil te doen, maar om de wil van zijn Vader te volgen, omdat hij wist dat God door hem werkte (zie Joh.5:30). Wij ervaren dat moeilijkheden worden opgelost naar de mate waarin wij de waarheid begrijpen dat ons leven niet persoonlijk en moeizaam is. Almachtig Leven bestaat oneindig en de ideeën van Leven worden in ieder van ons tot uitdrukking gebracht.

In werkelijkheid zijn wij niet persoonlijk aan het worstelen om te denken of om een goed geheugen in stand te houden. Het is Gemoed dat onbeperkte ideeën en juist denken openbaart, waar wij in ons leven van getuigen. Als we deze waarheid aannemen, leven wij Jezus’ gebed, “Uw wil geschiede” (Matth. 6:10) in zijn meest christelijk-wetenschappelijke toepassing. Het is alsof Gemoed eeuwig tegen ieder van ons zegt: Vergeet seniliteit. Denk aan Mij. Ik ben jouw intelligentie en jouw Gemoed.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.