Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

We zijn nooit buiten de cirkel van vreugde

De Christian Science Heraut - 24 september 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de november 2013 editie van The Christian Science Journal


De rusteloze verteller van Herman Melville’s Moby Dick bekende dat er “een klamme druilerige novemberstemming” in zijn ziel heerste. Het was niet zozeer een bepaalde maand, maar een gedachtestaat. En hij veronderstelde dat als hij naar zee ging, dit hem zou genezen, maar ontdekte al spoedig dat er meer nodig is om innerlijke vrede te herstellen.

Als hij vandaag de dag zijn verhaal had verteld, zou hij overal ter wereld talloze therapieën kunnen vinden, gebaseerd op de doorlopend nieuwe theorieën over depressie. Maar te midden van dit alles blijft de Bijbel een tijdloze bron voor veelomvattende gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheid. Er is geen verdriet dat ons treft, geen ontmoediging die we verduren, die niet al eerder ervaren zijn. En Gods onbegrensde gave te troosten brengt overal licht.

In het boek Psalmen vinden we diep emotionele momenten als rouw verandert in een vreugdedans en blijdschap komt waar smart was (zie Psalm 30). Telkens weer zien we hoe “God alle tranen van hun ogen [zal] afwissen; en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4; Herziene Statenvertaling).

Hoe kunnen we deze troost en genezing vinden waar we zo naar smachten? Op precies dezelfde manier als degenen vóór ons dit deden – door het ontwikkelen van een diep geestelijk besef van Gods aanwezigheid.

Vaak begint dit besef door aan iets goeds te denken waar we dankbaar voor zijn. En als we daar, één voor één, andere dingen aan toevoegen, resulteert die poging om ons de goede momenten te herinneren, in de overtuiging dat we waarlijk gezegend zijn, en in een stil besef van Immanuel – God met ons. Zo’n essentiële verandering van gedachten leidt tot een evenredige verandering in onze ervaringen. De duisternis in ons bestaan begint te verdwijnen. En in het geestelijk licht van de goddelijke Liefde zien we de stabiliteit, het geluk, de vrede en het welzijn, waar we geen zicht meer op dachten te hebben.

In feite zijn we nooit gescheiden van deze geestelijke kwaliteiten, omdat we nooit gescheiden zijn van God. “God is tegelijk het middelpunt en de omtrek van het zijn”(Mary Baker Eddy, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 203-204). Wij zijn immer omringt door deze goddelijke, volmaakte cirkel, die door niets kan worden aangetast of verbroken.

Je zou kunnen zeggen dat dankbaarheid ons helpt opnieuw te ontdekken hoe we onafgebroken Gods middelpunt en Gods omtrek zijn. In plaats van “een novemberstemming” in onze ziel, brengt deze tijd van het jaar ons juist mogelijkheden voor verheffing. Bijvoorbeeld, de Christian Science Dankdienst-bijbelles die zowel voorziet in de mogelijkheid voor individuele studie en inspiratie, als in het plannen van een samenkomst met vrienden op een speciale Dankdienst, die overal ter wereld in Christian Science kerken en societies wordt gehouden.

Maar het seizoen van dankbaarheid duurt langer dan een bepaalde dag, week of maand. Het strekt zich verder uit door ons begrijpen dat God, Liefde, zowel het middelpunt als de omtrek is van ieder van ons, en dat vult ons hart met louter vreugde.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.