Skip to main content

Denk aan het wonder

De Christian Science Heraut - 11 december 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 9 december 1985 editie van de Christian Science Sentinel.

Herdrukt uit de oktober 1987 editie van De Christian Science Heraut.


Denk aan het wonder dat in hun ogen lag!
Herders, nog lachend om een flauwe grap,
wordt plots verteld naar B. te gaan die nacht.
Niet wetende waarom, en zwijgend eensklaps,
laten zij de kudde achter die hun toevertrouwd was.
Zij volgen, onzeker over het waartoe en wat,
een licht dat vóór hen in de hemel brandt.
En door het duister, elk met zijn gedachten,
trekken zij naar waar het dorp hen wacht.

Hun blijdschap en verbazing als een warme zegen
hangen zij boven de krib en zij knielen even,
onbewust – hoe konden zij dat ook weten –
dat wij staan mee te kijken op onze tenen.

Het wonder dat zij met zich droegen is
niet met hun schapen verdwenen in de ochtendmist,
Het brengt ons immer nader tot het Christuslicht,
de Trooster, wiens woord wij leren te beminnen,
waar de weg naar de eeuwige harmonie begint.
Waarheid zegent de mensheid – in B. ligt een kind –
en wie door de nacht zijn pad kan vinden,
opent de eeuwige dageraad zijn krib.

Helen M. Gould
Thomas Huntington Gould

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.