Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Denk aan het wonder

De Christian Science Heraut - 11 december 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 9 december 1985 editie van de Christian Science Sentinel.

Herdrukt uit de oktober 1987 editie van De Christian Science Heraut.


Denk aan het wonder dat in hun ogen lag!
Herders, nog lachend om een flauwe grap,
wordt plots verteld naar B. te gaan die nacht.
Niet wetende waarom, en zwijgend eensklaps,
laten zij de kudde achter die hun toevertrouwd was.
Zij volgen, onzeker over het waartoe en wat,
een licht dat vóór hen in de hemel brandt.
En door het duister, elk met zijn gedachten,
trekken zij naar waar het dorp hen wacht.

Hun blijdschap en verbazing als een warme zegen
hangen zij boven de krib en zij knielen even,
onbewust – hoe konden zij dat ook weten –
dat wij staan mee te kijken op onze tenen.

Het wonder dat zij met zich droegen is
niet met hun schapen verdwenen in de ochtendmist,
Het brengt ons immer nader tot het Christuslicht,
de Trooster, wiens woord wij leren te beminnen,
waar de weg naar de eeuwige harmonie begint.
Waarheid zegent de mensheid – in B. ligt een kind –
en wie door de nacht zijn pad kan vinden,
opent de eeuwige dageraad zijn krib.

Helen M. Gould
Thomas Huntington Gould

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.