Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2014

Ik neem dit jaar een streng dieet in acht! In nederig gebed laat ik voortaan die verleidelijke hapjes ongeduld en onverschilligheid, intolerantie en kritiek veilig staan. En ik weiger mijn smakelijke portie depressie gevuld met ondankbaarheid en gepeperd met egoïsme.

Denk aan het wonder dat in hun ogen lag! Herders, nog lachend om een flauwe grap, wordt plots verteld naar B. te gaan die nacht.

Op een zaterdagochtend toen ons gezin met de weekendactiviteiten begon, kwam mijn vrouw binnen met de vraag waar een van onze auto’s was. Verbluft ging ik met onze twee zoontjes naar de carpoort naast ons huis en tot onze verbazing was de auto weg – gestolen die nacht, terwijl hij vlakbij onze voordeur stond.

Het was het seizoen dat de mango’s rijp waren en ik keek ernaar uit om er een paar te eten. In de buurt waar ik woonde stond een hoge mangoboom, en op een ochtend zag ik twee rijpe vruchten hangen aan een van de hoogste takken.

Hier volgt het verhaal over hoe The Christian Science Monitor mijn carrière veranderde. Ik had nooit het plan gehad naar de universiteit te gaan.

In mijn mid-twintiger jaren was ik erg ongelukkig en vroeg me af wat het leven eigenlijk betekende – verdiende ik het niet om gelukkig te zijn? Ik had me in gebed tot God gewend en Hem gevraagd mij te leiden en me duidelijk te maken wat de bedoeling van mijn leven was. Ik wist dat er iets beters moest zijn dan de onharmonische toestand in mijn huwelijk.

Het feit dat teveel mensen hun hoop verliezen in wat zij denken dat het leven hun te bieden heeft, en ervoor kiezen zich van hun leven te beroven of het langs medische weg helpen te beëindigen, toont een fundamentele, en vaak tragische fout, in de opvatting van de mensheid over de betekenis van het leven. Als het leven inderdaad begon met een oerknal, ook wel de big bang genoemd, dan, ongeacht de ingewikkelde ontwikkelingen die erop volgden, is leven hoofdzakelijk zinloze toeval.

Iedereen die huisdieren heeft weet hoe goed het voelt om thuis te komen en begroet te worden door kwispelende staarten en verwelkomend gespin. De kameraadschap, loyaliteit en liefde die huisdieren tonen is een grote rijkdom in het leven.

Het zag ernaar uit dat mijn favoriete rugbyteam weinig kans maakte. In de pauze stonden ze 0-24 achter en het was duidelijk dat hun spel niet goed was.

De mens leeft op goddelijk bevel. Hij is geschapen en wordt geregeerd, gesteund en geleid volgens de wet van God.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.