Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Hoe ik CHRISTIAN SCIENCE vond

Toen een collega me vertelde ...

De Christian Science Heraut - 5 december 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 15 september 2014 editie van de Christian Science Sentinel.


In mijn mid-twintiger jaren was ik erg ongelukkig en vroeg me af wat het leven eigenlijk betekende – verdiende ik het niet om gelukkig te zijn? Ik had me in gebed tot God gewend en Hem gevraagd mij te leiden en me duidelijk te maken wat de bedoeling van mijn leven was. Ik wist dat er iets beters moest zijn dan de onharmonische toestand in mijn huwelijk.

Op zekere dag was ik zo wanhopig dat ik God vertelde dat als Hij mij het ware doel van het leven zou openbaren, ik Hem de rest van mijn leven zo goed als ik kon zou dienen. Vanwege al de disharmonie thuis besloot ik dat het beter zou zijn als ik terugging naar de werkvloer, dus regelde ik dagopvang voor mijn zoontje van vijf en mijn dochtertje van een jaar, en begon te werken.

Op het kantoor waar ik een baan had gevonden, ontmoette ik een vrouw die Christian Scientist was. Na een bijzonder moeilijk weekend, vertrouwde ik haar toe hoe ongelukkig ik me voelde. Dat was het begin van een grote vriendschap met deze collega. Ze begon mij het een en ander uit te leggen over de leer van Christian Science, die ik nogal vreemd vond.

Ze vertelde dat er maar één Gemoed is (met een hoofdletter) en dat Gemoed God is, het enige goede. En, zei ze: “God schiep de mens naar Zijn beeld”(Genesis 1:27) en daarom is de mens ook helemaal goed. Vervolgens legde ze uit dat het woord mens in Genesis 1, ieder kind van God insluit - ook mijn echtgenoot. Ik vond het prachtig dit nieuws te horen, maar had er moeite mee het te accepteren.

Om me te helpen deze ideeën te begrijpen nam ze de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy mee naar kantoor en gedurende de lunchtijd lazen we samen de wekelijkse bijbelles uit het Christian Science Kwartaalboekje. Ze gaf me een paar voorbeelden hoe zij de ware ideeën die ze in de bijbelessen vond in haar dagelijks leven had toegepast, en ze kocht deze twee boeken voor mij.

Zij en haar man namen me mee naar de woensdag-getuigenisbijeenkomsten in een Christian Science kerk, waar ik anderen hoorde getuigen over de hulp die Christian Science hun had gegeven in hun dagelijkse leven. Ook namen ze mee naar lezingen over Christian Science bij ons in de buurt.

Ik begon zelf de zondagsdiensten te bezoeken, bracht mijn zoontje naar de zondagsschool en mijn kleine meisje naar de peuterafdeling, en bestudeerde iedere dag de lespreek die op de zondagsdienst wordt voorgelezen. Later werkte ik nauw samen met een Christian Science practitioner om in gebed de kwesties thuis aan te pakken. Mijn begrip van Christian Science groeide en God lief te hebben werd de hoofdzaak in mijn leven.

Ondanks mijn verlangen naar een gelukkig huwelijk eindigde deze verbintenis in een scheiding. Ik vertrouwde erop dat God constant voor mij en mijn kinderen zou zorgen. Christian Science bleef ons gezin zegenen toen mijn kinderen opgroeiden, ik opnieuw trouwde en meer kinderen kreeg met mijn tweede man met wie ik 47 jaar getrouwd was toen hij overleed.

Ik kan niet dankbaar genoeg zijn voor mijn lieve collega die mijn nood zag en haar begrijpen van Waarheid met mij deelde, en voor de Christian Science practitioner (later mijn Christian Science leraar), die zo liefdevol mijn geestelijke groei ondersteunde. Stap voor stap heeft God mij vanuit de duisternis naar Zijn klare licht geleid.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.