Skip to main content

Kijk omhoog en zie!

De Christian Science Heraut - 24 september 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 30 juni 2014 editie van de Christian Science Sentinel.


De vuilnis van de stad New York kwam eens terecht op een eiland waar duizenden zeemeeuwen er iedere dag op wachtten. Men zegt als je op dat eiland van een hoge uitkijkpost naar beneden keek, je de zeemeeuwen kon zien graaien en vechten over allerlei afval. Maar, als je op dezelfde plek stond en omhoog naar de lucht keek, leek het of de zeemeeuwen een hemels ballet aan het uitvoeren waren.

Ik heb dat beeld vaak gebruikt als geheugensteuntje om mijn blik op te heffen en een geïnspireerd antwoord te vinden in ontmoedigende, gevaarlijke en andere problematische situaties. Bidden is voor mij een van de manieren om dat hogere inzicht te verkrijgen.

Stil zijn en luisteren, of zelfs zingen, bij voorkeur gezangen uit het Gezangboek van Christian Science, banen mijn weg naar gebed, en helpen mij dat geïnspireerde en verheven inzicht te vinden. En ik ben aan het ontdekken dat er een vereiste is voor oprecht gebed: elkaar lief te hebben.

Gezang 217, reikt ons een goed voorbeeld aan:

Sluit in uw harte liefdevol uw broeder,
Waar liefde zetelt, heerst des Heeren wet,
Die God wil dienen is zijns naasten hoeder,
Een glimlach is een zang, een stil gebed.
(John Greenleaf Whittier, Gezangboek van Christian Science)

We hebben allemaal wel gehoord over “onze broeder in ons hart sluiten” en “zijns naasten hoeder zijn”, van mensen die ons een voorbeeld stelden, zoals Christus Jezus, Johannes en Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science. Zij schreef: “Liefde is niet iets dat je op een plank zet, om het er bij zeldzame gelegenheden met een suikertangetje af te pakken en op een rozenblaadje te leggen”(Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 250).

In 1885, niet lang nadat Eddy uitlegde hoe de genezingen die Jezus deed vandaag de dag nog mogelijk zijn, schreef Leo Tolstoj het korte verhaal: “Waar Liefde is, daar is God.” Het verhaal gaat over een oude Russische schoenmaker, Martin, die in een kelder woont met een raampje dat uitkijkt op de straat. Op een nacht toen hij bij een olielamp in de Bijbel las, hoorde hij de stem van God zeggen: ”Kijk morgen in de straat, want Ik zal komen.” Na zijn lange, moeilijke en teleurstellende leven was hij vol verwachting en de volgende dag wachtte hij op God. De hele dag lang werd hij voortdurend gestoord door de dorpsmensen die aan zijn raampje kwamen kloppen. Ieder van hen had gebrek aan bepaalde dingen: een warme jas,een kop dampende thee, voedsel, vriendschap – en hij voorzag in dit alles. Daarna stuurde hij ze vlug verder zodat alles klaar zou zijn als de Heer verscheen. Hevig teleurgesteld klaagde Martin die nacht dat de Heer niet was gekomen, maar toen herinnerde hij zich de woorden van Jezus: “ ... Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. ... Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan” (Mattheüs 25:35,40 HSV).

Voor elkaar zorgen, elkaar liefhebben, is noodzakelijk voor vrede. Daar zijn we het allemaal over eens. En het is goed in onze dagelijkse ervaringen te overdenken dat de genade, wijsheid en liefde van God overal aanwezig zijn en door ieder van ons worden weerspiegeld, zelfs door onze vervelende buren, of de zus waar we geen contact meer mee hebben, of een irritante baas. En bovendien, de eigenschappen van God die we uitdrukken als we elkaar liefhebben, beschermen ons en leiden ons. Hier en nu.

Die leiding is iets waar we op kunnen rekenen. Bijvoorbeeld, op een keer midden in de nacht, diep in slaap, schrok ik wakker door het geluid van de voordeur die openging. Ik was alleen thuis. Ik lag heel stil en hoorde voetstappen mijn slaapkamer naderen. Binnen een paar seconden stond er een man bij mijn bed, die er in het donker heel dreigend uitzag. Volkomen kalm zei ik tegen hem: “Je hoort hier niet thuis.” Meteen draaide hij zich om, liep weg en deed de voordeur achter zich dicht; en ik lag daar en vroeg mezelf verbaasd af waar die woorden, en speciaal die kalmte, vandaan waren gekomen.

Ik geloof dat de genade, wijsheid en leiding, precies wat ik op dat moment nodig had, van God, de goddelijke Liefde, kwamen. Ik geloof dat God op ieder moment aanwezig is in ons leven, net als in het voorbeeld van Tolstojs schoenmaker. Hij, en ik, maakten gebruik van de gelegenheid onze blik opwaarts te richten, omhoog te kijken en te weten dat God aanwezig is, en wij aanschouwden het hemelse ballet.


Cate Vincent is Christian Science practitioner. Zij woont in Torrington, Devon, Engeland.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.