Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Bevrijd van alcoholverslaving

De Christian Science Heraut - 24 september 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 28 april 2014 editie van de Christian Science Sentinel.


Op een dag stormde mijn vader door de voordeur naar binnen en vertelde mijn moeder over een interessant gesprek, dat hij op de autoradio had gehoord. Dat ging over een religie, Christian Science geheten: “Ze spraken over ideeën, waarover ik nooit eerder heb gehoord! Ze noemden ook een boek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Waarom zoek je dit niet eens uit?” Mijn moeder deed dit. Ze ging naar een Christian Science Leeskamer, kocht een exemplaar van Wetenschap en Gezondheid van Mary Baker Eddy, en las het van begin tot eind. Dit was het begin van haar reis in Christian Science en zij nam haar vier kinderen hierin mee.

Helaas kwam mijn vader kort daarna te overlijden en wij vertrokken met mijn moeder naar haar geboorteland, Engeland. We verhuisden naar een stad waar een Christian Science kerk was en zij was gedurende vele jaren actief in die kerk. Ondanks dat zij alleenstaand moeder was, heb ik nooit een gemis aan inkomsten of van een vader gevoeld. Op de zondagsschool leerde ik, dat mijn echte Vader-Moeder God altijd bij mij is en ik was tevreden. Mijn schooljaren verliepen zonder ziektes.

Toen ik van school afkwam, verliet ik het  ouderlijk huis en verhuisde naar Londen. Ik vond een baan in de stad, maar ging nog slechts zelden naar de kerk. Als ik terugdenk aan deze tijd, komt die mij voor als mijn wilde periode, ik dronk regelmatig voor de gezelligheid en rookte sigaretten. Dit ging zo een tijd door en van lieverlee begon ik steeds meer alcohol te drinken om stressvolle situaties aan te kunnen. Het kroop heel subtiel in mijn leven en na verloop van tijd zat ik gevangen in de afschuwelijke duisternis van een alcoholverslaving.

Na enkele jaren in deze droom te hebben geleefd, begon ik bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten te bezoeken en kwamen mijn gedachten in beweging. Ik werd langzaam wakker en wist, dat ik hulp nodig had. Gedurende een nacht pakte ik het boek Wetenschap en Gezondheid. Ik had geen idee wat ik las, maar het veroorzaakte een denkomslag in mijn bewustzijn. Na die nacht heb ik nooit meer een druppel alcohol gedronken en er ook geen behoefte  aan gehad. Tegelijk veroordeel ik mijzelf niet, dat ik in de val van een alcoholverslaving was gelopen.

Ik besloot terug te keren naar Amerika en kocht in een lokale Christian Science Leeskamer meerdere boeken, waaronder Wetenschap en Gezondheid en de King James versie van de Bijbel, zodat ik de wekelijkse bijbellessen kon bestuderen. De bibliothecaresse van de Leeskamer raadde mij aan een Christian Science practitioner op te bellen, die veel met jonge mensen werkte. Dat deed ik en zij was een grote hulp bij mijn onervaren voetstappen. 

Zo begon mijn geestelijk avontuur. Het werd een gewoonte elke ochtend de bijbelles te bestuderen en te onderzoeken, het was mijn dagelijks brood. De absolute waarheden die mijn gedachten vulden, werden geleidelijkaan in mijn dagelijkse ervaringen tot uitdrukking gebracht. Ik ging terug naar school, behaalde titels in wiskunde en onderwijs en gaf gedurende meer dan twintig jaar les op de middelbare school.

Toen ik voor het eerst het lidmaatschap bij een Christian Science kerk aanvroeg, werd mij verteld, dat ik er nog niet klaar voor was en ik wist, dat dit waar was. Pas na enkele jaren kon ik voelen, dat ik er gereed voor was. Ondertussen ging ik elke zondag naar de dienst en elke woensdagavond naar de getuigenisbijeenkomst; ik voelde, dat Christus mij aanspoorde. Nadat ik van de gewoonte om te roken was bevrijd, vroeg ik opnieuw het lidmaatschap van de kerk aan en ik werd aangenomen. Dat was een fantastische dag voor mij!

Niet lang daarna volgde ik Christian Science Primary class onderricht, waar ik over de alheid en de macht van God leerde en de absolute nietsheid en machteloosheid van de dwaling. In het verleden wist ik niet hoe ik met een verkeerde overtuiging en verleiding om moest gaan, maar tijdens dit onderricht leerde ik hoe ik deze sluwe listigheden van dwaling mentaal kon afweren. De gedachte dat dwaling aantrekkelijk kan zijn, is als een uitnodiging, die wij niet hoeven aan te nemen. Het heeft geen echte macht om ons iets te laten doen tegen onze geestelijke van God gegeven natuur in.

Elke keer als het verhaal van de verloren zoon in de bijbelles voorkomt, glimlach ik bij het gedeelte waar staat: “En nadat hij tot zichzelf gekomen was” (Lukas 15:17 HSV). Na een uitbundig leven ver van huis, kwam de rebellerende jongeman tot inzicht, hij had geen geld meer en er bleef hem niets anders over dan het voer van de varkens te eten. Toen hij tot inkeer was gekomen, keerde hij terug naar huis en hoopte een dienstknecht van zijn vader te mogen worden. Maar toen zijn vader hem zag aankomen, rende deze hem tegemoet, omarmde hem met liefde en gaf zelfs een groot feest ter gelegenheid van zijn terugkeer. Ook ik heb momenten van nederige inkeer ervaren en heb de kerk gevonden, die mij met open armen verwelkomde. Ik was hongerig en Christian Science voedde mij met een groot feestmaal. Dit was als thuiskomen en voelde goed. Eddy zei over de transitie van zonde naar spijt het volgende: “De bittere ervaringen, die het geloof aan het veronderstelde leven van de stof meebrengt, zowel als onze teleurstellingen en eindeloze ellende, drijven ons als vermoeide kinderen in de armen van de goddelijke Liefde. Dan beginnen wij Leven in de goddelijke Wetenschap te begrijpen” (Wetenschap en Gezondheid pag. 322).

Vertrouwen in Liefde, die alles omarmt, heeft mij de afgelopen jaren geholpen antwoorden te vinden op vragen met betrekking tot relaties, onderdak, werk en gezondheid. Enkele genezingen kwamen snel en andere werden pas zichtbaar na maanden van toegewijde studie en de hulp van Christian Science practitioners. Telkens als door gebed in een behoefte wordt voorzien, kijk ik met verwondering terug als de uitkomsten beter zijn dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. Ik heb leren begrijpen, dat dit het goddelijk Gemoed is, dat zich voortdurend volgens een perfect plan ontvouwt.

Ik vind het prachtig, zoals J.B. Philips dit in het New Testament in Modern English verwoordt: “Hem nu, die door Zijn kracht in ons, in staat is oneindig veel meer te doen dan wij ooit durven te vragen of ons voor te stellen – Hem is de heerlijkheid in de Kerk en in Christus Jezus voor altijd en altijd, amen!” (zie Efeze 3:20, 21).

Woorden schieten tekort als ik zeg hoe dankbaar ik ben voor Christian Science, en voor mijn vader die lang geleden openstond voor Waarheid. 

Maureen O’Neal
Springdale, Arkansas, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.