Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Vermageringskuur

De Christian Science Heraut - 11 december 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 19 juli 1993 editie van de Christian Science Sentinel.

Herdrukt uit de april 1994 editie van De Christian Science Heraut.


Ik neem dit jaar een streng dieet in acht!
In nederig gebed
laat ik voortaan die verleidelijke hapjes
ongeduld en
onverschilligheid,
intolerantie
en kritiek
veilig staan.
En ik weiger mijn smakelijke portie
depressie
gevuld met ondankbaarheid
en gepeperd met egoïsme.

En ik ga mijzelf
een vreugdemaal bereiden
met onbeperkte hoeveelheden
zoet geduld
koele lavende teugen deernis
bruisende vreugde
een frisse hap begrip
borden vol onuitputtelijke vergiffenis
en onvoorwaardelijke liefde.
Ha, daar mag ik de hele dag door van smullen
zoveel als ik maar opkan!

Ook ga ik wat meer trainen!
Het gezag gebruiken dat God mij gegeven heeft –
al die oefeningen met meer visie,
gevoelens van liefde en
daden die geen zelfrechtvaardiging behoeven.
Niet zomaar een 10-minuten oefeningetje!
O nee, echt zonder ophouden, van minuut tot minuut.
Met allemaal r e k-  en  s t r e k o e f e n i n g e n
van mijn geestkracht
iedere dag iets meer
dan de dag daarvoor.

Zo komt
de ware vorm
de belichaming
van evenwichtigheid
de perfecte uitdrukking
de harmonie van zielenadel
heel Gods wezen
als ‘ik’
aan het licht.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.