Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Huisdieren en oneindig leven

De Christian Science Heraut - 5 november 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 3 februari 2014 editie van de Christian Science Sentinel.


Iedereen die huisdieren heeft weet hoe goed het voelt om thuis te komen en begroet te worden door kwispelende staarten en verwelkomend gespin. De kameraadschap, loyaliteit en liefde die huisdieren tonen is een grote rijkdom in het leven. Maar wat te doen als een van onze geliefde huisdieren overlijdt?

Enige maanden geleden overleed Hudson, ons hondje van 16 jaar. Hij had vele prachtige genezingen ervaren in zijn leven door het volkomen vertrouwen van ons gezin in Christian Science. Bijvoorbeeld toen mijn vrouw en ik op reis waren in een andere staat, belde onze dochter en vertelde dat zij dacht dat Hudson stervende was. Mijn vrouw nam het vliegtuig naar huis en wij beiden baden voor Hudson. Alleen door gebed werd Hudson genezen. Jaren later stopte Hudson met eten en drinken. Weer zag het ernaar uit dat hij zou overlijden. En opnieuw werd Hudson door gebed genezen en begon weer normaal te eten en te drinken. Ik ben zo dankbaar dat Christian Science effectief werkt voor de gezondheid van zowel mens als dier.

Na de eerste tranen besloot ik te bidden om een duidelijker inzicht te krijgen in wat het bijbelboek Hebreeën noemt “de kracht van het onvergankelijke leven” (Hebreeën 7:16). Het verdriet over het verlies was groot – maar verlies waarvan? De kwaliteiten die Hudson uitdrukte waren niet beperkt door stof of tijd. Hudson was, en is voor eeuwig een idee van God. In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, schrijft Mary Baker Eddy: “Al wat door God wordt bestuurd, is nooit een ogenblik verstoken van het licht en de macht van intelligentie en Leven” (blz. 215). En verderop schrijft zij: “Alles is onder het bestuur van het ene Gemoed, van God” (blz 544). God is Leven, daarom is er nooit één ogenblik wanneer een idee van God is beroofd van leven.

Als mijn gedachten afdwaalden naar de vraag hoe en waarom dit verlies kon gebeuren, vulde ik mijn denken met een geestelijk verlichte gedachte – een  onwrikbare en onveranderlijke visie, onverschillig wat de situatie liet zien. Een daarvan was Eddy’s verklaring: “Geest geeft de vereiste voeding en kleding aan al het geschapene, zoals het in de orde van de geestelijke schepping verschijnt, en brengt zodoende op tedere wijze het vaderschap en moederschap van God tot uitdrukking” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 507). Hier en nu zorgt Vader-Moeder God voor al Zijn ideeën, zorgt volledig voor ieder voorwerp of idee. In feite was de waarheid over mijn geliefde hond dat zijn Schepper altijd voor hem zorgt.

Ik herinner me dat mijn blik dwaalde naar de plek in de achtertuin waar Hudsons lichaam was begraven en hoe verdrietig ik was. Maar ik weigerde om verdriet de overhand te laten krijgen. Toen ik bad kreeg ik een glimp van wat Jezus bedoelde toen hij zei tegen de mensen die treurden over de dood van Lazarus: “Maak hem los en laat hem weggaan” (Johannes 11:44 HSV). De boodschap voor mij was om afstand te doen van alle gedachten dat Hudson ooit in de stof was geweest. “Al Gods schepselen bewegen zich in de harmonie van de Wetenschap en zijn onschadelijk, nuttig en onvernietigbaar” zegt Eddy (Wetenschap en Gezondheid blz. 514). Wat een prachtig idee dat Hudsons ware natuur onvernietigbaar is en hij zich altijd beweegt in de wet van harmonie. Toen ik weigerde om Hudson te zien als stof begraven in stof, maakte verdriet plaats voor stille blijdschap en dankbaarheid voor de oneindige vreugde, intelligentie, kameraadschap en trouw die hij uitdrukte.

Een ander idee dat me hielp was de overeenkomst in de beschrijving van begrafenis en doop in de Verklarende Woordenlijst van Wetenschap en Gezondheid. Deel van de geestelijke betekenis van beide woorden is “onderdompeling in Geest” (zie blz. 581 en 582). Het algemeen geaccepteerde begrip van de doop houdt in dat iemand tot een kerkgemeenschap van gelovigen toetreedt door ceremoniële besprenkeling met water, of onderdompeling in water. In Christan Science leert men dat de doop verder gaat dan een eenmalige ervaring. Het betekent dagelijks bidden, soms zelfs van minuut-tot-minuut, waarin wij elke pijnlijke, disharmonische of angstige situatie onderdompelen in Geest. Hierdoor kunnen we het geestelijke tegengestelde feit vinden van iedere zorgelijke situatie en ons daaraan vasthouden tot we de waarheid ervan ervaren.

We weten wat een begrafenis kenmerkt. Maar in Christian Science wordt men geacht door de teraardebestelling van de stof heen te kijken, en in plaats daarvan te zien dat begrafenis begrepen kan worden als “onsterfelijkheid aan het licht gebracht” (Wetenschap en Gezondheid, blz.582). Dit was een gelegenheid voor mij om mijn denken werkelijk onder te dompelen in de geestelijke waarheid van de verklaring  dat “God is het Leven, of de intelligentie, die de individualiteit en de identiteit, zowel van dieren als van mensen, vormt en in stand houdt” (Wetenschap en Gezondheid, blz 550).

Als verdrietige gedachten mij verleidden om me af te vragen wat ik moest doen zonder dit geliefde huisdier, vond ik troost in de gedachte dat ik alleen maar hoefde te vertrouwen op wat God weet. De Bijbel vertelt ons heel duidelijk wat God weet: “Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geef het einde en de verwachting” (Jeremía 29:11). De New International Version zegt het op deze manier: “ ‘Want Ik weet de plannen die Ik voor je heb,’ zegt de Heer, ‘plannen die je helpen en je geen kwaad doen, plannen die je hoop geven en een toekomst.’ “ En een kwijnend gevoel van leegte, verlies, sterven, of berouwvol terugdenken aan voorbije tijden, was geen deel van deze plannen.

Toen ik bad met deze begrippen werd ik bevrijd van alle achtergebleven sporen van verdriet. En toen een vriend onlangs overleed gaven veel van dezelfde ideeën me een blijvend klaar en helder inzicht in “de kracht van het onvergankelijke leven” wat bewees dat geestelijke ideeën onbegrensd toepasbaar zijn.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.