Skip to main content

Verhelderende ideeën

De Christian Science Heraut - 10 Juni 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 26 augustus 2013 editie van de Christian Science Sentinel.


Een paar jaar geleden had ik een genezing waardoor ik een beter begrip van Gods schepping kreeg en van mijn plaats in deze schepping. 

Ik zag dat er veel wratten op mijn handen groeiden maar wist eigenlijk niet wat dit verschijnsel betekende en dat ik kon bidden voor genezing. Toen ik ze aan mijn ouders liet zien, praatten we erover. Ze vertelden me dat ik de optie had de situatie te behandelen met medicijnen of door gebed, maar dat het niet juist was om het probleem te negeren. Ik besloot voor gebed te kiezen, omdat ik daar eerder goede resultaten mee had bereikt. 

Ik begon te bidden met na te denken over Gods totale schepping. Ik had moeite met de vraag waarom God een wrat zou scheppen, zoiets lelijks en zo tegengesteld aan Zijn schepping die wordt verondersteld goed te zijn. Had Hij werkelijk zoiets lelijks gemaakt? Het antwoord kwam in een openbaring die mij, zoals ik meerdere malen bij andere genezingen had ervaren, een nieuwe visie aanreikte op een eerder begrepen idee. 

Ik herinnerde me een genezing van hoogteziekte die ik het jaar daarvoor had gehad. Deze genezing vond plaats toen ik deelnam aan een kamp voor Christian Scientisten in het hartje van de Rocky Mountains in Colorado. Toen onze groep een 4 kilometer hoge piek beklom werd ik duizelig. Terwijl ik bad keek ik naar de uitgestrekte wouden, de bergen, en de wolkenlucht die mij omringden. Er kwam een aanhaling in mijn gedachten uit het eerste hoofdstuk van Genesis: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed” (vers 31). Dat was de sleutel! God had alles gemaakt en Hij had het zeer goed gemaakt. Hij had ook mij en mijn kampgenoten gemaakt. Hij had de natuur en de mens gemaakt om in vrede te leven en niet om elkaar kwaad te doen. Hij zou nooit twee dingen scheppen om elkaar te bestrijden. Daarom was de moeite die ik had met de hoogte niet van God afkomstig. Gods universum is onverdeeld en één geheel, niet verdeeld en vijandig. De duizeligheid nam spoedig af en ik had volop energie en zin om de tocht te vervolgen. 

Ik dacht na over deze genezing toen ik begon te bidden over de wratten. En ik begon in te zien dat God die wratten helemaal niet geschapen had. Ik wendde me tot de wekelijkse Christian Science bijbelles voor inspiratie en vond een paar ideeën over God en het goede. Mary Baker Eddy, de grondlegster van Christian Science, zegt op blz. 286 van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: ”In het Angelsaksisch en in twintig andere talen is goed het woord voor God. De Heilige Schrift verklaart, dat alles wat God gemaakt heeft, goed is, evenals Hijzelf goed is – goed in Beginsel en in idee. Daarom is het geestelijk heelal goed en weerspiegelt het God, zoals Hij is.” Gods goedheid is oneindig groot en omvat de gehele mensheid, alle culturen en alle volken. God, het goede, kan nooit ziekte of gebreken scheppen, zoals hoogteziekte of wratten, om afbreuk te doen aan het goede in Zijn universum. Deze verhelderende ideeën van Waarheid waren engelen, of Gods boodschappers, en er volgden er meer. 

Ik bleef bidden met het idee dat de mens vrij is van beperkingen en mismaaktheid. Ook vond ik inspiratie in gezang 412:

O dromer, rijs en kom tot blij ontwaken,
Zing, gij die zucht, en juich, want gij zijt vrij.
De Christus leeft, hij zal uw banden slaken,
Hij breekt de droom van alle slavernij. (Rosa M. Turner) 

Ik zag mijzelf als de dromer en “gij die zucht” in het gezang. Ik ben heel wat keren ontwaakt uit boze dromen en ontdekte dan de nietsheid ervan. Dus vrij zijn van droomsuggesties was me helemaal niet onbekend. Ik hoefde alleen maar te ontwaken uit de droom dat ik wratten op mijn vingers had en me bewust zijn van de tegenwoordigheid van Gods goedheid en genezing. Die wratten hadden geen identiteit en waren zeker niet van mij, noch waren zij een deel van Gods schepping.

Toen ik deze waarheden eenmaal erkende en accepteerde, begonnen de wratten pijnloos te verdwijnen. Binnen twee weken was de genezing volledig. Er was geen enkel litteken op mijn handen achtergebleven. Het was alsof de wratten er nooit waren geweest. Ze zijn niet meer teruggekomen.

Ik ben dankbaar voor Gods genezende goedheid, en de onverdeelde en onbeperkte aard van Zijn koninkrijk.


Courtney Hayes studeert aan de University of the Pacific. Ze houdt van paardrijden en leest graag boeken van Jane Austen.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.