Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Mijn dochters hoofdpijn stopte

De Christian Science Heraut - 14 mei 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 24 2014 editie van de Christian Science Sentinel


Een jaar of drie geleden in de zomervakantie ging ik met mijn dochter, toen een jonge tiener, boodschappen doen. Op de parkeerplaats voelde ze zich opeens niet lekker en klaagde, in tranen, dat ze vreselijke hoofdpijn had. 

Mary Baker Eddy, ontdekster en grondlegster van Christian Science, kreeg eens de vraag van een student hoe haar opmerkelijke genezingen plaatsvonden. Eddy antwoordde: “Het is Liefde die geneest, Liefde alleen!” (Yvonne Caché von Fettweis  and Robert Townsend Warneck, Mary Baker Eddy: Christian Healer, Amplified Edition, blz. 101). Ik weet nog dat ik de aanraking voelde van die goddelijke Liefde toen ik mijn dochter troostte. Ik sloot mijn ogen in gebed en direct kwam er een prachtig beeld in mijn gedachten. Ik zag haar vredig genesteld slapen in de hand van de goddelijke Liefde. Even ging ik volkomen op in dit gevoel van Gods grote liefde voor haar. Ik zag zo duidelijk dat ze volkomen veilig en geborgen was in Zijn zorg en gevrijwaard van enige gedachte aan pijn of disharmonie.

Christian Science leert ons dat God Geest is, zonder stoffelijke elementen, zoals handen of enig andere fysieke verschijningsvorm. En natuurlijk wist ik dat het gedachtenbeeld van de liefdevolle hand mij werd aangereikt door de altijd-aanwezige Christus om mij de nabijheid van Gods zorg voor mijn dochter te tonen – en uiteraard voor al Zijn kinderen, ook voor mij. Gedurende de korte rit huiswaarts bleef ik mij vasthouden aan dat heerlijke besef van Gods reine liefde en mijn dochters intrinsieke volmaaktheid als Zijn geliefde kind.

Toen we in onze garage waren wipte mijn dochter uit de auto, rende over de oprit en klauterde bovenop een van de vele grote rotsen rondom ons huis. Met haar armen hoog in de lucht riep ze: “Ik voel me zoveel beter Mammie!” Ze was compleet vrij van hoofdpijn en had verder een normale actieve dag.

In de loop der jaren is deze ervaring mij zelfs nog dierbaarder geworden omdat ik een beter begrip heb gekregen van wat werkelijk geneest – de goddelijke Liefde. Uit de eerste hand heb ik nu gezien dat het niet altijd nodig is om te argumenteren aan de kant van de geestelijke waarheid om een stoffelijk beeld van pijn en strijd te corrigeren. Soms zien we moeiteloos ons volmaakte, geestelijke wezen – op een wijze die geen twijfel overlaat.

Woorden schieten te kort om te beschrijven hoe dankbaar ik ben voor wat Christian Science mij iedere dag weer leert over Gods alomtegenwoordigheid en de onverbrekelijke geestelijke relatie van de mens tot Hem.

Sheryl Armstrong
Pottstown, Pennsylvania, VS

Ik ben de dochter die genoemd wordt in deze getuigenis. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe fantastisch ik me voelde nadat ik van die hoofdpijn was genezen. Ik kon Gods aanwezigheid voelen, en de onmiddellijke bevrijding van pijn was heel inspirerend. Het ene moment bonsde mijn hoofd verschrikkelijk en het volgende moment was de pijn verdwenen. Deze genezing toonde mij het prachtige resultaat van gebed. Ik weet nog goed, zoals mijn moeder schrijft, hoe ik over de oprit galoppeerde en hoog op mijn favoriete rots sprong, helemaal vrij van pijn. Het gevoel van vrijheid dat ik toen had zal me altijd bijblijven en me herinneren aan de macht van God.

Kelsey Armstrong

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.