Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Vreugde en dankbaarheid voor studie en genezing

De Christian Science Heraut - 10 november 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de november 2020 editie van The Christian Science Journal.


Door de jaren heen heb ik vele malen genezing door Christian Science ervaren, dus toen ik pijn voelde opkomen in een van mijn benen, wendde ik mij in gebed tot God om dit te verhelpen. Toen ik geen vooruitgang zag, realiseerde ik mij, dat ik het verkeerde geloof had aangenomen een worstelende sterveling te zijn en het probleem waar had gemaakt. Verder lag mijn focus om aan God te vragen een fysiek probleem te genezen, terwijl ik wist dat ik moest inzien dat het probleem voor God geen werkelijkheid had en dat ik mijn aandacht op God moest richten. Ik worstelde hiermee. Ondertussen hield de pijn aan en tenslotte kon ik niet meer goed lopen.

Na enkele dagen nam ik contact op met een Christian Science practitioner voor hulp door gebed en de daaropvolgende dagen bad ze voor mij. Gedurende deze periode wees zij mij op vele geestelijke waarheden, die wij in Christian Science leren. Zij herinnerde mij aan mijn geestelijke natuur en volmaaktheid als kind van God door de volgende zin uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy met mij te delen: “… Liefde wordt weerspiegeld in liefde” (blz. 17). Dit is de geestelijke betekenis van de regel uit het onzevader waar Christus Jezus zei: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven” (Matheüs 6:12).

Dit leek zo van toepassing, want ik vond dat ik vroeger eens onrechtvaardig was behandeld en koesterde daar nog steeds wrok over. Ik bad om de visie van pure liefde te kunnen zien. Ik wist dat dit het enige was dat gezien kon worden, omdat Liefde (God) alleen maar liefde kan zien, want “God is liefde” (1 Johannes 4:8) en eenieder van ons op natuurlijke wijze God, Liefde weerspiegelt. Ik bad om beter te begrijpen wat vergeving is en om lief te hebben en door dit te doen, kon ik de wrok loslaten.

Ik voelde dat ik fouten in mijn denken had overwonnen en was hersteld naar de vitaliteit en gezondheid die God had gemaakt. Ik was blij en vertelde de practitioner over de vrijheid die ik voelde en maakte mijn werk met haar af. Echter, de volgende dag kwam de pijn terug. Ik bleef dagelijks bidden, zoals zij mij had aangeraden en richtte mijn focus op meer geestelijke studie en meer toewijding aan onze maker, God.

Ondanks dat ik veel minder pijn had, zat ik de hele dag te studeren, want ik had nog steeds moeite met lopen. Gedurende deze tijd in gebed, greep ik naar verschillende Christian Science hulpmiddelen, zoals talrijke artikelen op JSH-Online.com en online lezingen en ik pakte mijn notities erbij van cursusonderricht, dat ik had gevolgd van een geautoriseerde leraar van Christian Science, welke citaten uit de Bijbel en uit de geschriften van Mary Baker Eddy bevatten.

Deze gebedsvolle tijd bracht me ertoe terug te keren naar de fundamentele studie van Wetenschap en Gezondheid en ik las verschillende aantekeningen die ik had gemaakt over genezingen die ik eerder had ervaren.

Toen nam ik contact op met een goede vriendin die ik had ontmoet tijdens mijn Christian Science cursusonderricht. Ik was zeer terneergeslagen dat ik nog steeds geen volledige genezing had ervaren. Zij herinnerde mij liefdevol aan mijn geestelijke relatie met God en dat de genezing er was, zelfs wanneer wij deze soms niet zo snel herkennen en dat tijd alleen een sterfelijke maat is. Zij herinnerde mij er ook aan, dat ik in het verleden snelle en onmiddellijke genezingen had gehad en dat ik dankbaar kon zijn voor wat ik leerde in mijn geestelijke studies.

Deze dagen van gebed boden mij de gelegenheid mij meer geestelijk te ontwikkelen door de onafgebroken studie van Christian Science. Ik vond zoveel aanhalingen in de geschriften van Mary Baker Eddy die mij hielpen. Bijvoorbeeld staat er in Wetenschap en Gezondheid: “Ontkent u het bestaan van de stof, dan kunt u het geloof aan stoffelijke toestanden vernietigen” (blz. 368). En in haar boek Unity of Good schrijft zij, sprekend over Jezus: “Hij verklaarde de wetten van de stof nietig en toonde aan dat het wetten van het sterfelijk gemoed zijn, niet van God” (blz. 11).

Nadat ik nog enkele dagen toegewijd had gebeden, verdween de pijn volledig en kon ik na een dag of tien weer normaal lopen. Uiteindelijk was ik enorm dankbaar, want ik leerde zoveel en wijdde elke dag aan het begrijpen van de geestelijke waarheden van Christian Science. De genezing was blijvend.

Genezing is er altijd voor ons. Wij moeten onze door God gegeven perfectie accepteren en de dwalingen van het sterfelijk gemoed (een geloof in een gemoed los van God) vanaf het begin afwijzen en niet toelaten dat ze houvast krijgen. In werkelijkheid is eenieder van ons altijd volmaakt, omdat God ons heeft gemaakt; wij hoeven dit alleen maar te geloven en te aanvaarden.

Deze genezing hielp mij te beseffen, dat tijd geen rol speelt en dat wij feitelijk altijd veilig zijn onder de zorg van God. Het bood mij in het bijzonder een gelegenheid om naar de basis van mijn studie terug te keren, mijn begrijpen te verdiepen en te genieten van wat ik leerde.

Deze genezing leerde mij om onmiddellijk en uitsluitend op God te vertrouwen en mij snel te ontdoen van geloofsvormen van het sterfelijk gemoed. De genezing berust op het erkennen van de almachtige en universele liefde van God voor al Zijn kinderen. Wanneer wij dit erkennen en accepteren, vinden wij genezing.

Zoals altijd ben ik dankbaar voor Christian Science en haar leer van genezing, die Mary Baker Eddy bewees en heeft uitgelegd in het volgen van Christus Jezus.

Anne O’Loughlin
West Palm Beach, Florida, VS  

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.