Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2020

In een recente autobiografie van een voormalig rechter van het hooggerechtshof in de VS las ik met verbazing dat zijn moeder en grootmoeder toegewijde Christian Scientists waren en dat hij de Christian Science zondagsschool had bezocht. Maar ik was nog meer verbaasd over zijn beschrijving van de geschriften van de Ontdekster van Christian Science als: “De teksten van Mary Baker Eddy, die het belang uitleggen van ‘mind over matter’ ” (Justice John Paul Stevens, The Making of a Justice, blz.

Kerstmis kwam eraan. Er waren zoveel dingen die ik moest doen.

Ongeveer een jaar geleden worstelde ik met pijn in mijn knieën en heupen. Uit een stoel opstaan was moeilijk en traplopen was een uitdaging zodat ik voetje voor voetje naar boven ging.

Door de jaren heen heb ik vele malen genezing door Christian Science ervaren, dus toen ik pijn voelde opkomen in een van mijn benen, wendde ik mij in gebed tot God om dit te verhelpen. Toen ik geen vooruitgang zag, realiseerde ik mij, dat ik het verkeerde geloof had aangenomen een worstelende sterveling te zijn en het probleem waar had gemaakt.

Heb je ooit bij jezelf gedacht: "Waarom communiceert God niet met mij? Ik luister voortdurend, maar ik hoor nooit iets. " Misschien zeg je wel tegen jezelf dat je God niet kunt horen.

Als je meer wilt leren over genezing en meer ervaring wilt krijgen in de missie van Christelijk genezen, ga naar de gevangenis. Niet door het overtreden van de wet natuurlijk, maar vrijwillig als een Christian Science veldprediker.

Lang voordat de oprichtster van dit tijdschrift de internationaal bekende auteur Mary Baker Eddy was, stond zij bij haar vrienden en kennissen bekend als Mary Glover. Op een dag ontving zij het volgende telegram: “Mevrouw Gale is heel erg ziek, graag maandagochtend komen indien mogelijk.

Vraag: Ik heb het gevoel dat ik in het duister tast over mijn leven – gefrustreerd, hopeloos, bang. Help.

Lange tijd geleden was ik bijna twee jaar erg ziek. Ik had door mijn studie van Christian Science zoveel geestelijke genezingen gehad, dat het vanzelfsprekend was ook deze keer op God te vertrouwen, maar toch worstelde ik er nog steeds mee.

Het was pikdonker vroeg in de ochtend en ik had het licht nog niet aangedaan. Opeens klonk er een lied uit de hoek van de kamer.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.