Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Alles is mogelijk voor God

De Christian Science Heraut - 9 oktober 2020

U kunt naar deze Daily Lift luisteren op christianscience.com/nl.


Lange tijd geleden was ik bijna twee jaar erg ziek. Ik had door mijn studie van Christian Science zoveel geestelijke genezingen gehad, dat het vanzelfsprekend was ook deze keer op God te vertrouwen, maar toch worstelde ik er nog steeds mee.

Toen las ik op een dag iets dat Mary Baker Eddy zei over haar eigen dramatische genezing van semi-invaliditeit: “Het verheffen van de geest was de opbouw van het lichaam” (Mis. 169:12).

Mijn herstel hing af van “het verheffen van de geest”. Niet hoe ik me lichamelijk voelde of wat de stoffelijke prognose was voor mijn conditie. Het was afhankelijkvan mijn eigen geestelijke groei, mijn weg met God te volgen.

Dit begrijpen maakte dat ik me concentreerde op datgene wat werkelijk belangrijk was—uur bij uur met God te wandelen, naar mijn beste begrijpen. Natuurlijk kan ik niet zeggen dat ik totaal ophield met aandacht aan mijn lichaam te besteden, maar ik deed dat veel minder dan voorheen. Wat werkelijk belangrijk voor me werd was mijn “geest” verheffen door meer in toepassing te brengen wat Christian Science ons leert over wat God is—Leven, Waarheid, Liefde, Gemoed, Ziel, Geest, Beginsel. Vooral Liefde. Weten hoeveel God houdt van ieder van Zijn/Haar kinderen, mijzelf inbegrepen. En hoeveel ik van God houd.

Dit hielp enorm! Ik begon een vrede te ervaren die ik voor lange tijd niet had gevoeld. Mijn hart begon te genezen. En mijn lichaam ook—geleidelijk en blijvend.

God heeft jou ook lief. Het doet er niet toe hoe lang je geworsteld hebt met een ziekteverschijnsel, het is nog steeds geen deel van je. Jezus wist dit. Hij raakte nooit onder de indruk van hoe lang een ziekte had geduurd of hoe ernstig de situatie er uitzag. Hij genas ogenblikkelijk een vrouw die 12 jaar lang aan bloedverlies had geleden en een man die 38 jaar invalide was geweest. Hij genas zelfs een man die zijn hele leven blind was geweest.

Dus alles is mogelijk voor God. En als jou dierbaar is wat je over God leert in Christian Science dan ben je al bezig met een “verheffen van de geest.” Ga er mee door! En wees niet verbaasd als, vroeg of laat, die geestelijke verheffing zich toont in “de opbouw van het lichaam”—in fysieke genezing. Niets is meer vanzelfsprekend.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.