Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Onbedwingbare vreugde

De Christian Science Heraut - 9 oktober 2020

U kunt naar deze Daily Lift luisteren op christianscience.com/nl.


Het was pikdonker vroeg in de ochtend en ik had het licht nog niet aangedaan. Opeens klonk er een lied uit de hoek van de kamer. Ollie, een valkparkietje van nog geen 150 gram, was in een schitterende melodie uitgebarsten. (Insert here Ollie actually singing). Het bijzondere hiervan was, dat hij in zijn kooi zat en deze helemaal was afgedekt. Gewoonlijk zingen vogels niet als ze zijn afgedekt.

Wat een mooie les bood dit moment mij aan. Soms voelen wij ons alsof we in het donker zitten, bedekt met zorgen die ons belasten en beperken. Maar evenals Ollie kunnen we ook tijdens deze momenten uiting geven aan vreugde.

Vreugde maakt deel uit van onze geestelijke identiteit. Wij zijn hiermee uitgerust, omdat we zo zijn geschapen door God. Wij leren in onze studie van Christian Science dat we als de weerspiegeling van God beschikken over elk facet van Ziel, een andere naam voor God. En ons Zielsvermogen is altijd beschikbaar om te zingen en op te stijgen. Het is onbedwingbaar.

Christus Jezus zei: “Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” Soms lijkt het alsof er een tekort aan vreugde is. Door te zien dat – als een geestelijke eigenschap – vreugde altijd aanwezig is, ongeacht de omstandigheden, opent zich de weg er uitdrukking aan te geven.

Waardoor begon Ollie vóór het ochtendgloren die dag te zingen? Het is gewoon wat hij doet. En zo hebben wij ook altijd het vermogen om uiting te geven aan vreugde, want wij zijn door God daartoe gemaakt.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.