Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Dankbaar voor twee genezingen

De Christian Science Heraut - 3 september 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6 juli 2020 editie van de Christian Science Sentinel.


Ik ben heel dankbaar voor twee genezingen die ik gedurende de laatste paar jaar had. Het was een begrijpen van Christian Science, dat ik kreeg door het bestuderen van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, die de genezingen teweegbracht. De eerste genezing kwam toen ik Wetenschap en Gezondheid voor de tweede keer helemaal had doorgelezen. 

Ik was in het midden van het laatste hoofdstuk “De Vruchten”, wat bestaat uit getuigenissen van mensen die genezen waren door het lezen van het boek, toen ik merkte dat ik heel goed kon lezen zonder mijn bril. Toen ik me erover verbaasde hoe dit was gebeurd, kwam het in me op dat veel van de verslagen een genezing van het gezichtsvermogen inhouden – soms werd het bijna als een bijzaak genoemd nadat de schrijvers spraken over hun geestelijke groei. Ik geloof dat deze verslagen hielpen om me te realiseren dat ik ook genezen kon worden.

De andere genezing vond plaats nadat mijn neus hevig begon te bloeden. De bloeding ging geruime tijd door en ik werd bang dat deze situatie me fataal zou worden – een schrikwekkende gedachte! Uiteindelijk kon ik me bevrijden van de angst en me vol vertrouwen met geheel mijn hart tot God wenden in gebed, wetend dat Hij op dat moment voor me zorgde. Het bloeden hield op.

Het was zo vanzelfsprekend voor me om deze instructie uit Spreuken 3:5 te volgen: ”Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” .Ik begreep dat bloed niet de substantie van mijn leven is, omdat ik geestelijk ben en God, het goddelijk Leven, weerspiegel. Deze passage uit Wetenschap en Gezondheid maakt het duidelijk: “Het bloed, het hart, de longen, de hersenen, enz. hebben niets te maken met Leven, God. Alle functies van de werkelijke mens worden bestuurd door het goddelijk Gemoed” (blz. 151).

Ik ben erg dankbaar dat ik het voorrecht heb gehad om heel mijn leven Christian Science te kennen en ik leer nog iedere dag meer over mijn eenheid met mijn Vader-Moeder God.

Elizabeth Jensen
Manhattan Beach, California, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.