Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Hoofdpijn genezen

De Christian Science Heraut - 15 Juni 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 1 juni 2020 editie van de Christian Science Sentinel.


Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken voor een onmiddellijke genezing die ik vier of vijf jaar geleden had en die een baken van inspiratie voor me blijft.

Op een dag toen we op bezoek waren bij mijn schoonmoeder, begon ik hoofdpijn te krijgen. In de loop van de dag werd de pijn geleidelijk aan heviger en ‘s avonds moest ik me excuseren van de maaltijd omdat ik wide gaan liggen. De pijn was echter zo intens geworden dat iedere verandering in houding het erger maakte en het onmogelijk leek te zitten of te liggen.

Ik had ongeveer tien jaar Christian Science bestudeerd, waarmee ik kennismaakte door mijn man die zijn hele leven al een Christian Scientist is en wiens moeder een Christian Science practitioner is. Omdat we zo ver van elkaar wonen, is de tijd die we bij haar doorbrengen kostbaar, vooral ook door de liefde die zij uitdraagt en ons geeft. Ik wist dus dat we alleen maar vreugde konden verwachten tijdens ons bezoek.

Ik probeerde zo goed mogelijk toe te passen wat ik wist over God als oneindige Liefde en over mezelf als een kind van die goddelijke Liefde. Maar door de pijn was het moeilijk te focussen op deze waarheden. Al gauw hoorde ik mijn schoonmoeder vanaf de trap roepen: “ik ga direct aan het werk.” Haar “werk” was haar gebed, haar geestelijk begrijpen en bevestigen van Gods zorg. Onmiddellijk voelde ik een golf van dankbaarheid en vrede omdat ik wist dat zelfs al was mijn eigen bewustzijn troebel, haar heldere begrip mij zou helpen mijn gedachten te openen voor het licht van Waarheid, God. 

Ik hoorde de deur van haar slaapkamer dichtgaan en voor het eerst in ongeveer een uur van intense pijn kon ik gaan liggen. Ik voelde me zo vredig dat ik mijn ogen wilde sluiten en gaan slapen. Maar op datzelfde moment realiseerde ik me dat de pijn volkomen was verdwenen – ik was genezen. Ik wilde niet gaan liggen. Ik sprong uit bed, rende naar beneden naar mijn familie en met mijn handen triomfantelijk boven mijn hoofd riep ik: “ik ben genezen!”

Toen ik mijn schoonmoeder vroeg waarmee zij had gebeden, noemde ze deze verklaring uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy: ”Christian Scientisten moeten voortdurend onder de drang van het apostolisch gebod leven om uit de stoffelijke wereld uit te gaan en zich daarvan af te scheiden” (blz 451).

Ik had deze verklaring vaak gehoord maar nu zag ik hem in een nieuw licht. Toen ik opgroeide was hoofdpijn een frequente moglijkheid waar ik altijd rekening mee hield door pijnstillers overal mee naartoe te nemen. Maar sinds deze genezing heb ik gebeden om me af te scheiden van het geloof in een stoffelijke wereld, waarin pijn en lijden als onvermijdelijk worden gezien. Mijn studie van Christian Science heeft me geleerd dat wat genezen moet worden niet de hoofdpijn is, maar het geloof dat ik hoofdpijn kan hebben of enig andere pijn die me kan scheiden van God. Ik ben aan het leren dat er geen mogelijkheid voor pijn kan zijn in een wereld die door de goddelijke Liefde is geschapen – het heelal van de goddelijke Geest, waarin alles geestelijk is en goed. 

Sinds deze ervaring is hoofdpijn veel minder voorgekomen en als ik de pijn voel opkomen, ben ik in staat om het geloof aan hoofdpijn vlug te genezen door mijn groeiend begrip en vertrouwen dat ik, als een kind van de goddelijke Liefde, geheel gescheiden leef van de stof. 

Jessica Russo

St. Paul, Minnesota, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.