Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Niet bang maar niet naïef

De Christian Science Heraut - 16 Juni 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 20 april 2020 editie van de Christian Science Sentinel.


Ik heb dezelfde stemmen gehoord waar vele anderen in de gemeenschap naar hebben geluisterd – de media, regeringsvertegenwoordigers, vrienden. En de focus is vrij constant hetzelfde: coronavirus. Veel mensen hebben een nieuw woord geleerd en teveel van hen zijn er bang voor.

Maar onlangs kwam dit kleine zinnetje in mijn gedachte naar boven drijven: Christus verkondigt het goede, direct in het bewustzijn. Wat een ongelooflijk contrast met alle slechte dingen die ik binnenkreeg. Het is me duidelijk dat Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, de bron is van deze hoopgevende gedachte. Zij schrijft: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt” (blz. 332).

Deze woorden vertelden mij niet, dat ik de problemen die zich in de gemeenschap voordeden moest negeren. Maar zij verzekerden mij ervan, dat er iets beters gaande was dan al die discussies over besmetting. De Christus is de godgelijke aard van Jezus die hij zo volledig en succesvol aantoonde in zijn menselijk leven. Jezus gaf aan, dat deze Christus altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan. De Christus spreekt tot ons van Gods goedheid en almacht en van de onsterfelijke en onvernietigbare aard van de mens. Het leven van Jezus bewees dat dit goede dat de Christus verkondigt een genezende en kalmerende invloed heeft in ons leven. Hij gaf daar steeds weer het bewijs van in zijn contact met anderen.

In de loop van mijn leven heb ik een prachtige samenhang gezien in de lering van Jezus. Ik heb het bewijs gezien dat de Christus een geestelijk evenwicht kan brengen dat onze ervaringen verandert. Een verandering die misschien niet kan worden uitgelegd aan de stoffelijke zintuigen, maar heel begrijpelijk is voor onze geestelijke zin.

Bij een aantal gelegenheden heb ik gezien hoe iedereen verwachtte dat besmetting een bepaald traject zou volgen en het helemaal niet zo ging. En ik heb een keer meegemaakt dat een soort mentale besmetting tot stilstand werd gebracht. Toen ik een ongeluk had gehad en een dokter enkele gebroken botten had gezet, beschreef hij een aantal medicijnen die ik moest innemen om me te beschermen tegen mogelijk nadelige gevolgen. Hij legde de nadruk op één medicijn dat was bedoeld een aandoening te voorkomen die fataal zou zijn. Ofschoon ik zeker niet naïef over zijn waarschuwing dacht, was mijn voorkeur om mijzelf te beschermen met wat ik gedurende de jaren had geleerd over de genezende Christus. Maar zijn waarschuwing bleef als het ware een besmetting, van zijn gedachte naar mijn gedachte.

Een paar dagen later ontwikkelde zich de aandoening waarover hij me had verteld. Ik deed toen iets wat ik niet gewend was te doen en wat me niet hielp; ik zocht het verschijnsel op in een medische publicatie. En jawel, het woord fataal kwam prominent voor in de beschrijving. Aanvankelijk leek vrees de overhand te krijgen. Maar ik begon de Christus te onderscheiden “die het goede verkondigt” en waarop ik was gaan vertrouwen, en al snel voelde ik een geestelijke vrede en hoop. En binnen enkele dagen verdween de conditie toen ik er specifiek over bad.

Deze verkondiging van het goede is een belofte aan elk individu op deze planeet. In Wetenschap en Gezondheid staat ook dat de Christus “een goddelijke invloed [is], die altijd in het menselijk gemoed aanwezig is ...” (blz xi). Iedereen heeft dus toegang tot deze genezende invloed. Als wij ons hart ervoor openstellen, ervaren we dat het de ware en enige invloed is die kalmte brengt en de koers van menselijke disharmonie verandert.

Je hoeft niet meer te weten over de Christus om je gedachten open te stellen voor zijn goddelijke aanwezigheid en je bewust te worden van het goede dat hij verkondigt. Als de meningen van omringende stemmen zich opdringen, neem dan even de tijd om te erkennen dat de Christus het goede verkondigt en luister naar zijn boodschap die je verzekert van je veiligheid in God.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.