Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Gods liefde doorbreekt weerstand

De Christian Science Heraut - 15 Juni 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 20 april 2020 editie van de Christian Science Sentinel.


Op een zeker moment voelde ik me ver verwijderd van Gods liefde. Mijn gebeden om God beter te leren kennen, begonnen wanhopig te worden.

Dit duurde voort tot ik op een dag besefte dat het niet belangrijk is hoeveel ik bid. Het is het verlangen, het hunkeren om meer van God te begrijpen, dat het mesmerisme of mentaal verzet dat ons ervan wil weerhouden de liefde van God te voelen, doorbreekt.

Ik bedacht dat de gebeden van Jezus vaak heel eenvoudig waren. Hij verwees niet voortdurend naar passages uit de Bijbel als hij iemand genas. Jezus had een absoluut vertrouwen in God, een helder begrip van Gods universele liefde, die al zijn gedachten en handelingen bestuurde en zijn bewustzijn vulde met goedheid. Jezus onderwees dat God hem hielp en hier is om iedereen te helpen.

Ik begreep ook dat ieder van ons deze liefde van God kan voelen. Zelfs als we soms denken niet dichtbij Hem te zijn, is God, de goddelijke Liefde, altijd werkzaam en aanwezig. Het is een feit dat God altijd voor ons zorgt. Daar zijn geen denkrimpels bij nodig; eenvoudig en nederig luisteren naar Waarheid doorbreekt de weerstand om Gods nabijheid te voelen.

Dat is precies wat er met mij gebeurde! Het gevoel dat mijn verbinding met God was verbroken, verdween en ik voelde Zijn verzekering en vrede, die mijn gebeden inspireerden.

Dit deed me denken aan een ervaring die ik had met mijn kat Stanley. Hij was een buitenkat en kwam op een dag thuis met een wond aan zijn dij. Hij vond het moeilijk om te bewegen en wilde niet eten en zijn ademhaling was traag.

In het begin schrok ik erg van de wond en van Stanley’s lusteloosheid. Maar mijn gedachten werden vlug gevuld met absolute liefde voor hem. Dit gevoel was zo krachtig en toch zo eenvoudig, dat ik wist dat het goddelijk geïnspireerde, geestelijke liefde was. Er was grote vrede om ons heen.

Ik bad voor Stanley met de 23ste Psalm op deze manier: “De Heere is [jouw] Herder, [jou] ontbreekt niets. Hij doet [jou] neerliggen in grazige weiden, Hij leidt [jou] zachtjes naar stille wateren” (vers 1, 2).

Stanley begon luid te spinnen, alsof er een motortje aanstond. Ik las alle verzen van de psalm. Bij het einde tilde hij zijn kop op en mocht ik hem aaien. Spoedig liep hij weer rond en binnen een week was hij helemaal genezen. De familie was heel verbaasd over deze vlugge genezing..

Lynn Mahoney
Stockport, Cheshire, Engeland

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.