Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De genezende macht van Christian Science – achter tralies

De Christian Science Heraut - 26 oktober 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 30 maart 2020 editie van de Christian Science Sentinel.


Als je meer wilt leren over genezing en meer ervaring wilt krijgen in de missie van Christelijk genezen, ga naar de gevangenis. Niet door het overtreden van de wet natuurlijk, maar vrijwillig als een Christian Science veldprediker.

Vele jaren geleden verzocht Mary Baker Eddy, de Leidster van de Christian Science beweging, haar student Irving C. Tomlinson zendingswerk te gaan verrichten in de gevangenis. Ze schreef hem: “Ik ben blij dat je de C.S. missie bent begonnen met het vertrouwen dat je de gevangenisdeuren kunt openen en de gevangenen vrij kunt maken. God zal ons zegenen op deze weg van Zijn benoeming ...” (Irving C. Tomlinson, Twelve Years with Mary Baker Eddy, Amplified Edition, blz. 243). Zoals Tomlinson, voelde ik me gedreven om een verschil te maken op deze wijze. Gedurende de laatste vijf jaar ging ik twee keer in de week een aantal uren van cel tot cel om de gevangenen te bezoeken. Ik had een rugzak bij me gevuld met Bijbels en exemplaren van het Christian Science leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, kopieën van de Christian Science Quarterly Bijbellesen, de Sentinel en The Christian Science Monitor. Ik leidde discussies over de Bijbellessen en deelde de boeken en tijdschriften uit. Er waren altijd gevangenen die mee wilden doen. Zij stelden veel moeilijke vragen die ervoor zorgden dat ik meer moest studeren en bidden voor helpende antwoorden. Iedereen was gezegend en ik wel speciaal. Sommigen vroegen me om terug te komen naar hun cel en we begonnen regelmatig samen te komen.

Een zekere man, een veelpleger, had speciale belangstelling in onze ontmoetingen. Na anderhalf jaar vroeg hij me hoe je haat kon genezen en het verlangen naar wraak, dat hij voelde voor velen die hem jarenlang hadden verraden en in het bijzonder zijn naaste familieleden. Hij zei dat hij ‘s nachts niet kon slapen omdat hij zoveel woede in zich had. We spraken over het volgen van Jezus’ gebod in Mattheüs 5:44 om lief te hebben, te zegenen en te bidden voor onze vijanden. Ik raadde hem aan dat hij een lijst zou maken van die vijanden en te beginnen met iedere dag voor hen te bidden. Het gebed kon eenvoudigweg zijn hen te zien als Gods beeld en te weten dat zij zichzelf op die manier konden zien. 

Twee weken later vertelde deze persoon me dat hij een diepgaande emotionele en lichamelijke verandering had ervaren. Hij had eindelijk brieven ontvangen en bezoek gehad van familieleden. Hij kon vredig slapen en had geen pijn meer in zijn nek. Hij had dagelijks voor zijn vijanden gebeden, hoewel in het begin niet met zijn gehele hart. Maar zijn hart was na een paar dagen verwarmd en zijn gebeden werden oprecht. Spoedig hierna vertelde hij me dat hij een medisch onderzoek had ondergaan, dat aantoonde dat hij niet langer hepatitis had waar hij jarenlang aan had geleden. Hij zei dat hij zich een nieuw mens voelde. Hij is nu lid van De Moederkerk en deelt Christian Science met andere gevangenen.

Wat ik door deze en vele andere ervaringen leerde, was dat alle genezing begint met een hoger begrip van Liefde. Vergeving, onbaatzuchtigheid en opoffering voor anderen activeert het geestelijk besef, dat de goddelijke goedheid en volmaaktheid waarneemt. De patiënt te helpen om een hoger begrip van Liefde te krijgen, is belangrijk voor de genezing. Zoals Mary Baker Eddy verklaart in Wetenschap en Gezondheid: “Jezus hielp de mens zich met God te verzoenen, door de mens een zuiverder begrip te geven van Liefde, het goddelijk Beginsel van de leer van Jezus, en dit zuiverder begrip van Liefde verlost de mens van de wet van de stof, zonde en dood door de wet van Geest – de wet van de goddelijke Liefde” (blz. 19).

Eens vroeg een Christian Scientist me om een familielid van hem te bezoeken in een cellenblok met ongeveer twintig mensen. Dit bezoek heeft andere gevangenen ook geholpen. Het onderwerp van de Bijbelles van die week was “Liefde” en we discussieerden over hoe Jezus de mensen liefhad en hoe dat leidde tot genezing van elke aard. We spraken er ook over dat “bij God alle dingen mogelijk zijn” (Mattheüs 9:26). 

Toen ik die dag weg zou gaan, vroeg een van de mannen mij om naar een bed achterin de cel te gaan. Er was daar een man die met me wilde praten. De man zei dat hij van plan was geweest om zich later op de dag van kant te maken, maar hij was door onze discussie zo bemoedigd dat hij van gedachten was veranderd en nu wilde blijven leven. Hij vertelde me dat zijn dochter was misbruikt terwijl hij in de gevangenis zat. En hij was machteloos om er iets aan te doen. Ik deelde enkele ideeën met hem, gaf hem een paar boeken en tijdschiften en we spraken af elkaar te blijven ontmoeten. Na een aantal weken vertelde hij me dat zijn dochter bij haar grootmoeder van moederskant was geplaatst en nu veilig was. Hij was zo opgelucht en dankbaar tot God. 

Andere gedetineerden hadden fysieke, mentale en emotionele genezingen door het leren over de genezende kracht van Christian Science. Sommigen begonnen iedere dag te bidden en werden genezen door hun eigen gebeden. 

Een cellenblok dat ik regelmatig bezocht, was alleen voor militaire veteranen. Eén man in het bijzonder stond sceptisch tegenover God, de Bijbel en godsdienst in het algemeen. Hij was een veteraan van de oorlog in Vietnam. Hij had veel lastige vragen over de Bijbel en hij verwachtte geen acceptabele antwoorden. Hij zond me zelfs brieven met vragenlijsten. Ik deed mijn best om de vragen te beantwoorden met behulp van het Christian Science leerboek, dat Gods Woord uitlegt. Hij was heel ontvankelijk voor mijn antwoorden. Ik kon zien dat hij een nieuwe waardering van de Bijbel had gevonden speciaal was afgestemd op de boodschap van Liefde in het Nieuwe Testament. Hij had echt het gevoel dat dit het middelpunt van iedere religie moest zijn en zei dat Christian Science inderdaad liefde predikt.

Op een dag, twee jaar nadat ik deze man voor het eerst had ontmoet, hadden we een discussie over de goddelijke Liefde, gebaseerd op het idee van dit citaat in Wetenschap en Gezondheid: “Dezelfde omstandigheid, die u in uw gevoel van smart als een kastijding en een kwelling beschouwt, kan door Liefde als een engel worden gemaakt die u, onwetend, herbergt” (blz. 574). De discussie had betrekking op een ervaring van hem in Vietnam toen zijn buddy zijn leven redde door voor een kogel te springen. Zijn vriend stierf in zijn armen en hij had zich vreselijk schuldig gevoeld en leed al vijftig jaar aan post traumatisch stress syndroom (PTSS). Maar nu, voor de eerste keer, kon hij de goddelijke Liefde in actie zien in de jungle van Vietnam, in plaats van een beeld van dood, schuld en verlies. Hij zei dat hij eindelijk vrede in zijn hart voelde door een hoger begrip van Liefde en zich een nieuw mens voelde.

Vrij vlug hierna kwam hij vrij en ik ging hem bezoeken. Hij zei dat hij altijd dankbaar zou zijn voor mijn hulp en natuurlijk God dankte voor zijn genezing.

Deze ervaringen hebben mij veel inzicht gegeven in de macht van Liefde en Waarheid om ieder menselijk probleem te genezen. In het leerboek van Christian Science staat: “De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alles wat de mens van node heeft” (blz. 494). Ik ben zeker een getuige van de waarheid van deze woorden en van hun praktische resultaten. 

Ik heb veel geleerd van dit zendingswerk. Ik kan het niet genoeg aanbevelen aan degenen die willen leren hoe te genezen en hen die in nood verkeren te helpen. De gevangenismissie is werkelijk een goddelijk laboratorium waar Liefde, God, de leraar is. Ik ben heel dankbaar dat Mary Baker Eddy haar leerling Tomlinson naar de gevangenis stuurde om te genezen. Wat een prachtig voorbeeld voor ons allemaal.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.