Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Het bericht dat mijn leven redde

De Christian Science Heraut - 21 mei 2019

Oorspronkelijk verschenen online in de tienerseries “Your Healings” van 15 januari 2019.


Heb jij wel eens Gods stem gehoord? Als klein kind had ik geluisterd naar verhalen uit de Bijbel over God die tot de mensen sprak, speciaal als ze gevaar liepen of hulp nodig hadden. Wat ze van God hoorden, gaf hun leiding en hield hun veilig. Ik vond die verhalen prachtig, maar verwachtte nooit dat ik het zelf zou meemaken. En toen, op een zonnige zondagmiddag gebeurde het.

Mijn familie en ik waren op weg naar de zondagmarkt die om de vier weken werd gehouden. We hadden het plan om na de kerk en de zondagsschool daar een hapje te eten en dan naar huis te gaan. Tussen onze kerk en de markt liep een drukke vierbaansweg en we moesten alle vier banen oversteken om bij de winkels te komen.

Gewoonlijk als we de weg overstaken, hield mijn vader mijn hand en die van mijn zusje vast. Maar die dag was ik erg opgewonden om bij de markt te komen en wilde vlug in mijn eentje de weg oversteken.

“Ga maar” zei mijn vader. Dus ik begon de weg over te rennen.

Maar mijn vader had niet “Ga maar” gezegd. Hij had “Wacht maar” gezegd. Toen ik over de weg rende, hoorde ik niet mijn vader schreeuwen dat ik moest stoppen. Ik hoorde niet de auto’s achter me langs racen. Maar ik hoorde een luide, gebiedende stem in mijn hoofd: “STOP!!”

Ik stopte, en toen ik stilstond vloog me op een paar centimeter afstand een hardrijdende auto voorbij. Mijn vader greep me vanachteren vast, trok me naar de zijkant van de weg en knuffelde me. Ik kon de paniek en de opluchting op zijn gezicht zien, en hij kon de schrik en verwarring op mijn gezicht zien.

Wat was de stem die me redde? God.

Ik weet, dat precies zoals God sprak tot de mensen in die bijbelverhalen, God tot mij sprak op die drukke weg. En precies zoals die mensen, hoorde ik het op een manier die ik perfect kon begrijpen, en die me redde. Ik ben in omstandigheden geweest waarin ik strijd moest voeren, of me angstig voelde, of in moeilijkheden verkeerde, en ik had toen de tijd om te gaan zitten en te bidden. Maar deze dag was daarmee niet te vergelijken. Er was niet genoeg tijd om te bidden. Maar ik wist doordat ik naar de Christian Science zondagsschool ga, dat God altijd bij me is en me beschermt. En, zeker weten, Hij was er!

Ik heb ook geleerd dat door de tijd te nemen om iedere dag te bidden, dit je kan helpen om Gods stem te horen die je leidt, zodat je verstandige beslissingen kunt maken. Luisteren naar Gods stem kan je zelfs van gevaarlijke situaties wegleiden voordat je er in verzeild raakt.

Deze passage uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, helpt me te begrijpen hoe God altijd iedereen beschermt: “Begrijpend, hoe Liefde alles bestuurt, voelde Daniël zich veilig in de leeuwenkuil en bewees Paulus, dat de adder onschadelijk was” (blz. 514). Liefde is een andere naam voor God, en ik weet dat ik volkomen veilig ben in de armen van Liefde, wat er ook gebeurt.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.