Skip to main content

Dankbaarheid geneest

De Christian Science Heraut - 21 mei 2019

Uit de 4 maart 2019 editie van de Christian Science Sentinel.

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 23 november 2018 editie van The Christian Science Monitor in de Christian Science Perspective kolom.


Op het moment dat ik in het vliegtuig mijn plaats innam voor de volgende stap in een lange zakenreis, hoorde ik een man achter mij tegen zijn reisgezel zeggen: “Ik ben zo blij dat we hier wonen. Ik hou van ons huis. Ik hou van onze buren.” Ik wilde niet afluisteren, maar de oprechtheid in zijn stem was onweerstaanbaar. Toen hoorde ik: “Ik ben dankbaar voor onze vrienden en voor mijn werk hier. En ik ben dankbaar voor jou!”

Ik kan mij zijn woorden nog goed herinneren al was die vlucht een jaar geleden. Waarom? Omdat ik door zijn lijst van oprechte dankbaarheid ook dankbaar werd. Ik dacht aan de goede dingen niet alleen in mijn eigen leven maar overal om mij heen, en de vermoeidheid die ik aan het begin van de vlucht voelde was helemaal weg. Ik kwam blij en energiek bij mijn volgende bestemming aan.

Dankbaarheid is meer dan alleen positief denken, het is een kracht die ons ontvankelijk voor genezing maakt.

Ik verkeerde eens in een hopeloze toestand en door dankbaar te zijn keerde de situatie helemaal om. Ik was een hele tijd ziek geweest en ik raakte erg ontmoedigd. De lijst van wat er mis was leek elk uur langer te worden, en ik was het helemaal zat.

Op zoek naar inspiratie, opende ik de Bijbel bij het boek Habakuk, dat mij niet erg bekend was. Ik kwam heel veel ‘wee is dit’ en ‘wee is dat’ tegen, en jazeker, ik kon me daar helemaal mee identificeren. Maar toen ik verder las, werd ik door een plotselinge verandering in de negatieve stroom getroffen: “Maar de Heere is in Zijn heilige tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!” (2:20).

Deze zin was voor mij een signaal om de “wee”-lijst die in mijn eigen gedachten rondspookte tot zwijgen te brengen. In het Gezangboek van Christian Science staat een gezang dat ik erg mooi vind. Het derde couplet luidt:

Een dankbaar hart is ’t hoogaltaar,
Een gouden tempelschrijn,
Waar de englen Gods, bij dag en nacht,
Zijn tempelwachters zijn.
(Ethel Wasgatt Dennis, nr. 3, © CSBD)

Ik dacht diep na over hoe de remedie voor elke ellende in de heilige tempel van dankbaarheid kon worden gevonden door God te erkennen als het overvloedig goddelijke goede. Het goede dat van God komt, die alleen vrede en harmonie kent, is onbeperkt en krachtiger dan enig kwaad.

Deze ideeën brachten een verandering in mij teweeg. Ik begon bewuster in die tempel van dankbaarheid te wonen en overdacht het  bewijs van het goede van God in mijn leven.

Toen ik dit deed, ontdekte ik dat tegelijkertijd ontmoedigd en echt dankbaar te zijn onmogelijk is. Echte dankbaarheid is een manifestatie van de goedheid van God die in ons wordt weerspiegeld; de oorsprong ervan is niet in de mens. Het is een goddelijk attribuut, weerspiegeld in ieder van ons als Gods schepping. Hieruit volgt, dat niemand kan worden buitengesloten van de tempel van God – iedereen is in staat dankbaar te zijn, ongeacht de menselijke situatie.

Dit betekent niet dat we slechte dingen gewoon maar vergeten of negeren. Integendeel, het erkennen van de suprematie van God, het goede, bewapent ons om uitdagingen te overwinnen. Het vergroot Gods goedheid op voelbare wijze. Dankbaarheid breidt zich uit in ons bewustzijn als wij het geestelijk goede voor iedereen erkennen, en verdrijft mentale duisternis, twijfel en ontmoediging.

In mijn geval, verwijderde dankbaarheid het ontmoedigende “arme ik” gevoel dat mij afleidde van het weten, horen en voelen van de aanwezigheid van God, de helende Christus – de boodschap van God voor ieder van ons – die Jezus zo volledig uitdrukte. Ik begon snel te herstellen van de ziekte. In feite was ik in zeer korte tijd helemaal gezond.

Een geest van dankbaarheid is een gezonde mentale instelling iedere dag van het jaar. Hier volgen de andere coupletten van het gezang dat ik eerder noemde, die ons eraan herinneren wat een dankbaar hart is en wat het voor ons allen doet:

Een dankbaar hart is als een hof,
Een bloemgaard rijk in groei,
Waar al, wat schoon en godlijk is,
Eens rijpt tot vollen bloei.

Een dankbaar hart is als een fort,
Een hechte torenwacht,
Waar de almacht Gods, geopenbaard,
Den mensch omgordt met macht.

..........

O geef ons, Vader-Moeder, God,
Zij ’t leven vreugde of smart,
Dien zegen mild en liefderijk,
Geef ons een dankbaar hart.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.