Skip to main content

De onverwoestbare Kerk

De Christian Science Heraut - 20 Juni 2019

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 23 mei 2019 editie van de Monitor Daily


Jaren geleden studeerde ik aan de Sorbonne, de universiteit van Parijs. De ontzagwekkende stadsgezichten en prachtige gebouwen wekten mijn interesse op voor grootse architectuur. Zoveel gebouwen in Europa zijn honderden jaren oud. Je kunt je voorstellen dat zulke gebouwen altijd zullen blijven bestaan, hoewel dat natuurlijk niet zo is.

Maar door mijn studie van Christian Science leerde ik dat er een structuur bestaat die onschendbaar en onverwoestbaar is. Het is geen fysiek bouwwerk; de substantie ervan is goddelijke schoonheid, verhevenheid en geestelijkheid die nooit echt vernietigd kan worden. 

Mary Baker Eddy, een toegewijde studente van de Bijbel, die haar leven heeft gewijd aan God te eren, legt de aard van deze structuur uit in de diepzinnige, geestelijke definitie van “Kerk” die staat in haar primaire boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. De definitie begint: "Het bouwwerk van Waarheid en Liefde; al wat berust op en voortkomt uit het goddelijk Beginsel" (blz. 583).

De woorden “Waarheid”, “Liefde” en “Beginsel” worden met een hoofdletter geschreven omdat ze aan God refereren. Zij verwijzen naar een idee van kerk die, in plaats van gebouwd te zijn met bakstenen en hout, bovenal een geestelijk idee is waarin we God in onze gedachten en in ons hart eren. Deze kerk is een levende aanwezigheid en kracht. En als de kerk goddelijk is gevestigd, moet hij ook eeuwig zijn, gelijk de Goddelijke eeuwig is. Hij kan nooit vernietigd of beschadigd worden, maar is en zal altijd een voortdurende, ononderbroken activiteit zijn. 

Dit betekent dat we de kerk altijd bij ons hebben en dat geeft mij grote bemoediging. We leven in deze kerk wanneer de door God geïnspireerde eigenschappen, zoals eerlijkheid, liefde en rechtvaardigheid, de basis vormen van onze gedachten en de gids voor onze acties zijn.

Wetenschap en Gezondheid vervolgt de definitie van “Kerk” met de beschrijving van het effect ervan op de wereld: Het verheffen van de mensheid door hen te doen uitstijgen boven beperkt, materieel gebaseerd denken met het licht van geestelijk begrijpen en genezing. 

Wij ontdekken deze ware zin van kerk als we ons hart openen om constant te denken over en te leven naar Gods wetten – met onze ware identiteit uitdrukking te geven aan Zijn liefde, goedheid en vrede. We zouden kunnen zeggen, dat het doel van de kerk is het Woord van God te delen en te verkondigen, wat genezing brengt. Zoals de bijbelse figuur David schreef: "Laten zij de Heere loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.... Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen" (Psalmen 107:15, 20). 

Dit genezende idee van kerk was voor mij een grote troost toen ik te maken had met een een erfelijke aandoening van een gezwollen en geïnfecteerd been. Ik wendde me onmiddellijk tot de geestelijke wetten van goddelijke Waarheid, Liefde en Beginsel. Ik voelde me veilig omdat ik wist dat Gods liefde mij bestuurde, dat wat God van mij wist de enige waarheid was en ik als zijn geestelijke dochter gezond en beschermd was. 

Ik bleef wel een maand in dit mentale rijk van kerk, steeds verklarend dat het Woord van God, en niet de situatie met mijn been, mijn echte identiteit bepaalt. Zelfs toen de situatie op een gegeven moment ernstiger werd, had ik veel vertrouwen in Gods zorg.

Aan het eind van de maand was ik in staat de Dankdienst in mijn plaatselijke Christian Science kerk bij te wonen. Ik denk niet dat het toeval was dat ik ontdekte dat mijn been volledig genezen was toen ik in de kerk zat. Dat was meer dan tien jaar geleden, en het probleem is niet meer teruggekomen. (Voor meer informatie over deze genezing, zie mijn getuigenis getiteld "Skincondition – Healed" in The Christian Science Journal van januari 2009). 

De kerk als geestelijk concept in ons hart, is vandaag en altijd relevant en krachtig. De echte waarde van de kerk is niet beperkt tot een gebouw, hetzij leeg of vol, oud of nieuw. Een vriend zei onlangs tegen me: "Weet je, het is niet belangtijk hoeveel mensen er in de kerk zijn, maar hoeveel kerk er in de mensen is." Als we God leren kennen als de goddelijke Waarheid en Liefde die ons leven structureert, en we ons overgeven aan het goddelijk Beginsel dat ons allen leidt als kinderen van God, zullen we ons in deze onverwoestbare oase van vrede bevinden, het geestelijke idee dat bekend staat als kerk.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.