Skip to main content

Toen hij me vertelde dat God mij liefheeft…

De Christian Science Heraut - 25 november 2019

U kunt naar deze Daily Lift luisteren op christianscience.com/nl.


Oorlog is gruwelijk, en als een Ranger bij de Amerikaanse luchtmacht gebruikte ik heel wat scheldwoorden om te laten zien hoe stoer ik was. Na mijn diensttijd aan het front keerde ik terug naar de Verenigde Staten en voerde het commando over een kleine afdeling van het leger. Toen  ’s nachts een keer een van onze soldaten terugkeerde, nadat hij zonder toestemming zijn post had verlaten, gaf ik hem een enorme uitbrander. Daarmee klaar zijnde, vertelde hij mij dat hij was teruggekomen, omdat hij Jezus had gevonden.

De volgende ochtend stond hij in de houding voor me toen ik hem informeerde dat hij gestraft zou worden volgens de regels van de administratie. Hij salueerde en zei: “Kapitein, God heeft u lief.” En ik zei: “Maak dat je wegkomt” met weer een aantal van mijn gebruikelijke scheldwoorden.

Later in die week ging ik naar de Christian Science getuigenisdienst, die ik al enige tijd niet meer had bijgewoond. In de voorlezing was een aanhaling uit het bijbelverhaal over de ondervraging van Jezus door de Joodse autoriteiten. Petrus werd ervan beschuldigd dat hij een discipel van Jezus was, maar Petrus ontkende dit en begon “vervloeken en te zweren ...”. 

Ik schaamde mij en voelde mij nederig. Deze soldaat was tot inkeer gekomen en teruggekeerd om de gevolgen van zijn overtreding onder ogen te zien. Hij had ontdekt, dat God hem liefheeft en had die openbaring met mij gedeeld.

Enkele maanden nadat deze soldaat het leger had verlaten, schreef hij mij een brief, waarin hij me bedankte voor mijn begrip in zijn situatie. De brief eindigde met een P.S.: “Heeft u geprobeerd te stoppen met vloeken?” Ik moest lachen, want ik had dat inderdaad geprobeerd en berouw getoond en ik maakte vorderingen. Evenals Petrus was ik aan het leren om Christus lief te hebben.

Nu was het mijn beurt de moed op te brengen om mijn gedrag onder ogen te zien – en te stoppen met het ontkennen van de Christus door mijn gevloek. Ik begon regelmatig de wekelijkse bijbelles te lezen en de kerkdiensten bij te wonen in een plaatselijke Christian Science kerk. Mijn taalgebruik veranderde niet van de ene dag op de andere, maar mijn begrijpen van Gods liefde voor mij nam toe. 

In de loop der jaren heb ik mijn taalgebruik aanzienlijk verbeterd en mijn kerk gediend in verscheidene functies. Wat ik het liefste doe is wekelijks de kinderen in de zondagsschool leren: “God heeft je lief.” Markus 14:71

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.