Skip to main content

De precisie van Gods zorg

De Christian Science Heraut - 23 januari 2019

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 30 april 2018 editie van de Christian Science Sentinel.


Iedere dag brengt ons de gelegenheid meer te begrijpen van het geestelijk goede. Dagelijkse ervaringen, zelfs de moeilijke, bieden een goed uitgangspunt voor geestelijke groei, voor een dieper begrip van God als universeel-liefdevol en om nieuwe wegen te vinden ons vertrouwen op God in de praktijk te leren toepassen.

De geestelijke zin – het door God geschapen bewustzijn dat iedereen in staat stelt Geest te onderscheiden en het feit te erkennen dat wij de weerspiegeling zijn van Geest, onze goddelijke Ouder – ontwikkelt vertrouwen in het goede. Mary Baker Eddy schreef in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “De geestelijke zin is een bewust, voortdurend vermogen om God te begrijpen” (blz. 209). Als we ons geestelijk bewustzijn ontwikkelen door een oprecht verlangen God beter te leren kennen, ervaren wij een vooruitgang die wellicht onmogelijk leek toen we van het standpunt uitgingen van gewone menselijke waarneming en verwachtingen.

Omdat iedereen in wezen de geestelijke gelijkenis van God is, brengt dit feit, in gebed bevestigd, vanzelfsprekend verbetering in ons karakter en in ons leven. Ons hart wordt geopend voor ervaringen die Gods oneindige zorg en voorziening tonen. Zelfs eenvoudige dagelijkse omstandigheden kunnen dit demonstreren.

Ik had zo’n ervaring toen ik als jonge moeder met een aantal kleine kinderen net verhuisd was naar een andere stad. Mij werd gevraagd de soliste te zijn in een plaatselijke Christian Science kerk, te beginnen over twee weken. Toen ik vroeg welke kleding ik moest dragen, werd er een speciale stijl jurk beschreven. Ik had zo’n jurk niet en ook het geld niet om er een te kopen, dus dat was niet wat ik had gehoopt te horen en ik was verbluft over die ongewone, specifieke wens! Later realiseerde ik me dat het verzoek liefdevol en met goede verwachting was gemaakt  – en het bleek uiteindelijk precies te zijn wat ik nodig had om een waardevolle geestelijke les te leren over de zorg van Liefde, God. Maar de vrijdagavond voordat ik zou beginnen met zingen had ik nog steeds geen jurk die voldeed aan de beschrijving.

Ik wendde me tot God in gebed. Ik besefte dat de gelegenheid mijn kerk te dienen op deze wijze een juiste activiteit was, en in mijn gebed bevestigde ik dat de goddelijke Liefde in iedere juiste behoefte voorziet. Toen ik bad schoot me de naam te binnen van een dure winkel, waar ik nog nooit was geweest. Ik vertrouwde deze gedachte omdat hij kwam met het stil vertrouwen en de vrede die alleen van God kunnen komen wanneer we bidden.

De volgende ochtend ging ik naar die winkel en binnen 15 minuten vond ik de volmaakte jurk in mijn maat, afgeprijsd tot minder dan een kwart van de originele prijs. Ik was zo dankbaar, en ik was er zeker van dat dit een bewijs was van Gods zorg en goedheid. Ik droeg die jurk een aantal jaren bij het zingen.

Christian Science verklaart op logische wijze dat God, de goddelijke Geest, de stof niet schept of kent; dat God, Liefde en Beginsel is, en dat we erop kunnen vertrouwen dat Hij zorgdraagt voor de individuele behoeften van ieder mens, Zijn geestelijke weerspiegeling en gelijkenis. Het was logisch dat God niets wist van die perfecte-voor-de-gelegenheid zachtrose jurk die ik had gevonden. Dus vroeg ik me af: “Hoe kan ik die geestelijke feiten over God en Zijn gelijkenis rijmen met het feit dat ik geleid werd naar die winkel en het kledingrek?”

Stoffelijke redenering hielp me niet om te begrijpen hoe God had voorzien in de behoefte. Maar diepere studie en gebed over de werking  van de Christus, in Wetenschap en Gezondheid gedefinieerd als “... de ware idee van God” (blz. 316), opende mijn begrijpen tot een hoger geestelijk bewustzijn: dat Gods gelijkenis altijd compleet is. De kinderen van God, levend in de zorg van Liefde, komen nooit iets tekort dat nodig is voor hun welzijn. Gebed opent onze ogen en ons hart – voedt onze geestelijke zin – om de geestelijke werkelijkheid te zien, het bewijs van Gods oneindige goedheid, zelfs waar het aanvankelijk niet duidelijk was voor menselijke redenering en niet bleek in onze ervaringen.

Het is de aanwezigheid van de Christus, hier en nu, en voor eenieder persoonlijk waar te nemen, die ons opheft om het geestelijk goede te ontdekken. Als gevolg van onze ingeboren geestelijke zin, brengt de Christus duidelijke aanwijzingen en tedere zekerheid direct tot onze menselijke ervaringen – of we nu zoeken naar een kledingstuk dat we nodig hebben, naar een woning, of naar vrede, gezondheid en vooruitgang.

Toen ik nog maar kort Christian Science in toepassing bracht, begon ik in te zien dat ook fysieke genezing een gevolg is van verscheidene punten van de goddelijke wet. De wet van God openbaart net zo zeker specifieke ideeën aan ons geestelijk onderscheidingsvermogen als de wet van de wiskunde demonstreert dat 1+1=2. Als iemand nederig bidt tot God, geeft Christus, Waarheid, hem het exacte geestelijke feit dat de gedachten opent en voorziet in de fysieke behoefte. Dit punt wordt uitgelegd in Wetenschap en Gezondheid: “Voor het genezen van iedere ziekte is het tegengestelde feit vereist” (blz. 233).

Ik ondervond de macht hiervan toen ik genezen werd van migraine die ik jarenlang had gehad. Tijdens een bijzonder slopende episode, reikte ik met mijn hele hart uit naar God voor het idee dat ik nodig had, en deze gedachte stroomde mijn bewustzijn binnen: De liefde van God is een machtige en altijd aanwezige universele wet die iedereen omarmt. Op dat moment voelde ik werkelijk dat alles-omvattend besef van de goddelijke Liefde. Ik werd onmiddellijk bevrijd van de mentale last van een bijna levenslange, pijnlijke verhouding. Ook was de fysieke pijn ogenblikkelijk en blijvend genezen. Een specifiek geestelijk idee had zich in het bewustzijn geopenbaard als wet, en genezing volgde.

Oplossingen voor tartende situaties kunnen komen als exacte geestelijk intuïtie, als een transformerend gevoel van vrede en vertrouwen, en kunnen zich manifesteren als de precieze voorziening in een behoefte. Op deze wijze leren wij vertrouwen dat God reeds gezondheid, onbeperkte voorziening en het altijd blijvende goede tot stand heeft gebracht. De zekerheid die wij voelen wanneer we ons realiseren dat God spreekt door Zijn Christus, Waarheid, op exact de manier die we nodig hebben als betrouwbare, goddelijke wet, is van onschatbare waarde – en genezend.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.