Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Onafhankelijk gezond

De Christian Science Heraut - 27 juli 2018

Deze podcast werd geproduceerd door The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, Verenigde Staten. Copyright 2018.


Intro: Hallo vrienden, en welkom bij de Daily Lift. Wij zijn blij een geïnspireerde boodschap met u te delen die oorspronkelijk in het Engels werd gegeven door Chet Manchester, een Christian Science practitioner, leraar en spreker uit King Ferry, New York, Verenigde Staten.


Een zegswijze schoot me te mijn binnen toen ik onlangs een bijbelles las over “Leven” in het Christian Science kwartaalboekje. Deze woorden staan niet werkelijk in de les, maar het ging om “gezond onafhankelijk.” Ik moest erom lachen omdat het me deed denken aan de bekende uitdrukking ‘financieel onafhankelijk’, wat wil zeggen onafhankelijk rijk, een beschrijving van iemand die over enorm veel financiële middelen beschikt en ongeveer alles kan doen waar hij zin in heeft. Zo iemand is niet afhankelijk van de economie of van een baan, maar heeft gewoon al het geld dat nodig is om van te leven.

Wat hierbij ook een rol speelde was een verklaring van Mary Baker Eddy in haar boek Wetenschap en Gezondheid, waar ze zegt: “Leven is, was altijd en zal steeds onafhankelijk van de stof zijn, want Leven is God en de mens is de idee van God; hij is niet stoffelijk maar geestelijk geformeerd en niet aan verval en aan het stof der aarde onderworpen.” Als we over onze gezondheid denken zeggen we gewoonlijk dat ons welzijn afhankelijk is van het lichaam, van factoren zoals het milieu, van erfelijkheid, maar Christus Jezus bewees dat onze gezondheid geheel afhankelijk is van God en omdat God Geest is, is onze gezondheid 100% geestelijk. Ons welzijn komt tot ons van deze God van het oneindig goede, de oneindige Geest. En Jezus onderwees dit niet alleen, maar toonde het ook aan.

In die bijbelles stond ook dat Jezus een vrouw die 12 jaar aan bloedverlies had geleden onmiddellijk genas, en een klein meisje terug naar het leven bracht nadat ze gestorven was. Hij had de absolute overtuiging dat Leven beschermd is in God, dat Leven geestelijk is, dat Leven is zoals God het gemaakt heeft.

We kunnen dus die verklaring uit Wetenschap en Gezondheid nemen die ik eerder noemde, en hem op deze manier lezen: “ ‘Gezondheid’ is, was altijd en zal steeds onafhankelijk van de stof zijn....” En dat betekent dat we kunnen beginnen aan te tonen dat onze Schepper ons rijkelijk voorzien heeft van gezondheid. Wij zijn onafhankelijk gezond.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.